Påvist krepsepest i Rødenessjøen

Ifølge Mattilsynet er det påvist krepsepest på signalkreps.

Signalkreps tatt i Kvesjøen

Det er påvist pest på signalkreps i Østfold.

Foto: Bengt Steinar Nordbakk

Signalkrepsen er motstandsdyktig mot sykdommen den selv er bærer av, mens edelkrepsen er forsvarsløs mot sykdommen og kan føre til at den utrydningstruede edelkrepsen i sjøen dør ut.

Den smittede edelkrepsen og signalkrepsen ble funnet i teiner som var satt ut på tre ulike steder for å overvåke krepsebestanden i Rødenessjøen.

Veterinærinstituttet har påvist at begge krepsetypene var smittet av krepsepest, skriver Mattilsynet på sine nettsider.

– Krepsepest er en svært smittsom sykdom som fører til akutt og dødelig sykdom hos edelkreps og kan føre til total utryddelse av edelkreps i vassdrag som angripes, forteller Kirsti Ullsfoss, distriktssjef i Mattilsynet.

– Utsetting er miljøkriminalitet

Det blir nå innført restriksjoner på å føre materiale som kan inneholde smitte ut av sjøen.

– Det er forbudt å flytte levende eller døde ville akvatiske dyr til andre vassdrag, eller til andre deler av samme vassdrag, uten tillatelse fra Mattilsynet. Dessuten må fiskeredskaper, vannsportutstyr, båter, anleggsmaskiner, vannbeholdere og annet utstyr eller redskaper som har vært benyttet i området tørkes fullstendig eller desinfiseres før de brukes utenfor området, forteller Ullsfoss.

– Vi ber alle som å ta forholdsregler ved bruk av Haldenvassdraget for å hindre videre smittespredning til andre bestander av edelkreps, legger hun til.

Krepsepesten sprer seg i hovedsak gjennom menneskelig aktivitet. Det kan være å flytte eller sette ut infisert kreps, fisk, vann eller bunnmateriale. Spredning av signalkreps skjer oftest ved at noen setter krepsen ut i vannet.

– Utsetting av signalkreps er miljøkriminalitet og vi vil i samråd med Miljødirektoratet vurdere å politianmelde saken, sier Ullsfoss.

Sykdom stammer fra Nord-Amerika

I 2008 ble det påvist pest på kreps funnet i Strømsfoss i Haldenvassdraget. I fjor ble det påvist krepsepest på signalkreps som ble fanget i Kvesjøen i Lierne i Nord-Trøndelag.

Krepsepest (Aphanomyces astaci) er en sykdom som rammer edelkreps. Den er forårsaket av eggsporesopp (eggsporesopp er for øvrig ikke en sopp, men hører til under protistene).

Sykdommen stammer opprinnelig fra Nord-Amerika hvor de lokale krepseartene er motstandsdyktige.

Sykdommen førte mellom 1971 og 1991 til at store deler av edelkrepsbestanden på Østlandet ble utryddet. Soppen angriper ikke mennesker eller andre dyr.

Først og fremst har Glomma-, Halden-, Store Le- og Vrangselva-vassdragene blitt angrepet her i landet.