Hopp til innhold

Passasjerer i Oslo kan få regninga

Kollektivpassasjerer i Oslo kan bli nødt til å betale mer for billetten, for at Akershuspassasjerene skal få betale mindre.

Buss fra Ruter

Bussbilletten kan bli dyrere i Oslo, for at den skal bli billigere i Akershus.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Fra september neste år skal antallet takstsoner i Akershus redusers fra 88 til 4, og billettprisene i hver sone skal senkes ned til Oslo-nivå.

For å få like priser i hele Ruters område kan det bli nødvendig å høyne prisene i Oslo.

Mål for Akershus: Å senke prisene til Oslo-nivå

I flere år har Akershuspolitikerne jobbet for å forenkle sonesystemet mest mulig - og å senke prisene ned til et rimelig oslonivå.

Men i det ferske fylkesbudsjettet i Akershus - går det fram at denne takst-revolusjonen ikke bare betyr billigere billetter i Akershus. For å få like priser kan det bli nødendig å sette opp billettprisen i Oslo.

Dette er uspiselig for SVs gruppelder i Oslo bystyre, Knut Even Lindsjørn.

– For SV er det fullstendig uakseptabelt å øke billettprisen i Oslo. Nå har vi jobbet knallhardt i årevis for å bedre kollektivtransporten og gjøre den rimeligere, så dette er helt feil vei å gå.

Behov: 35 millioner kroner ekstra

I Akershus-budsjettet som ble lagt fram tirsdag viser rådmannen til anslag fra Ruter om at kollektivprisene i Oslo må settes opp, med en inntektseffekt på 35 millioner kroner utover vanlig prisstigning.

Hva dette vil si for månedskortprisen er uklart. Fra rådmann Harald Horne lyktes det ikke NRK klarer å få en kommentar onsdag. Men fra kommunikasjonsenheten poengteres det at prisene må behandles politisk av Ruters eiere utover høsten.

– Akershus kan ikke avgjøre dette alene

Oslo Venstres gruppeleder i bystyret synes det er bra med felles priser, men heller ikke han er glad for et taksthopp i Oslo.

– Nå er det ikke Akershus som avgjør prisene i Oslo, men det som er bra er at vi får satt ned prisene også i Akershus. En av grunnene til at vi gikk inn for å sette ned prisene i Oslo, var at det skulle føre til lavere priser også i Akershus, når prisene skulle koordineres.

– Hvis effekten blir at dere må skur opp prisen, hva da?

– Vi har satt ned prisen med 20 prosent. I hvor stor grad og hva vi skal gjøre for å koordinere oss med Akershus, må skje ut fra en vurdering i Oslo sammen med Akershus. Det kan ikke være resultat fra en enkelt budsjettbehandling i Akershus.

Takst- og sonerevolusjon utsatt atter en gang

For at Akershus skal få færre soner og lavere takster for sine innbyggere må de subsidiere Ruter med 100 millioner kroner i året - hvorav rundt halvparten tas fra bomringen.

Takst- og sonerevolusjonen er blitt utsatt flere ganger, og er nå skjøvet fram til september neste år. NSB har tidligere satt seg på bakbeina fordi de har vært redd urettferdige prishopp mellom Akershus og det øvrige landet.

Etter det Østlandssendingen forstår ligger det nå an til enighet med NSB, samtidig kan det altså brygge opp til en strid med nabofylket Oslo.

Les flere nyheter fra Oslo og Akerhus. Følg NRK Østlandssendingen på facebook og twitter.