Passasjerantallet på Rygge økte

Over 600.000 passasjerer fløy til eller fra Moss lufthavn Rygge i 2009.

Moss Lufthavn Rygge
Foto: Moss lufthavn Rygge

Moss lufthavn Rygge betjente 619.000 passasjerer i 2009. Det viser tall fra Luftfartstilsynet.

Lufthavnen økte dermed passasjertallet med 40 prosent fra året før.

Skjøt fart med Ryanair

I åpningsåret 2008 fløy rundt 400 tusen passasjerer over Rygge, i hovedsak med flyselskapet Norwegian. Dette økte altså til drøyt 600.000 i fjor.

Trafikken skjøt for alvor fart da Ryanair etablerte seg med åtte ruter på Rygge i oktober 2009. Dette var mulig etter at myndighetene opphevet passasjertaket som hadde hindret nye flyselskap i å etablere seg på flyplassen.

Vil øke mer

Fra april i år kommer trafikken til å øke enda mer. Ryanair tredobler da antall ruter fra Moss lufthavn Rygge, og passasjertallet vil i 2010 trolig lande på rundt 1,5 million passasjerer.

Også Sandefjord Lufthavn Torp opplevde en økning i antall reisende i fjor på 17. prosent. Totalt 1,5 millioner reisende.