Hopp til innhold

Pasientombudet: – En svært tvilsom praksis

På grunn av mange unødvendige besøk, vurderer legevakten i Asker og Bærum å innføre en regel om at alle pasienter skal ringe før de kommer og at de skal kunne avvise dem på telefon. Dette får pasientombudet til å reagere.

Anne-Lise Kristensen

FRYKTER ALVORLIGE SITUASJONER: Pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen er redd for at det vil oppstå situasjoner hvor helsepersonalet ikke forstår hvor alvorlig tilstanden til pasientene er og dermed ikke ber dem komme til legevakten.

Foto: Hanna Seferowicz / NRK

– Vi kan risikere at mennesker som burde fått helsehjelp blir hjemme. Dette er en risiko jeg mener vi ikke kan ta, sier pasientombud i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen.

I et halvt år har legevakta i Asker og Bærum forsøkt å avgrense besøket fra syke som ikke trenger rask hjelp – uten hell.

For å få ned tallet på unødvendige besøk, vil legevakta nå vurdere å innføre en regel om at en må ta kontakt på telefon før oppmøte, skrev Budstikka mandag. Legevakta ønsker å kunne avvise pasienter per telefon om de vurderer at det ikke haster.

– Risikabelt

– Dette mener jeg er en svært tvilsom praksis som legevakten ikke har anledning til å gjennomføre, sier Kristensen.

Hun mener forslaget er svært risikabelt med tanke på at folk uttrykker seg veldig forskjellig. Mens enkelte er svært verbale og kanskje legger på litt mye, vil andre underkommunisere.

– Frykten er at helsepersonellet ikke forstår hvor alvorlig situasjonen er. Det kreves helsefaglig kompetanse for å sette ord på de rette symptomene, og det har ikke alle pasienter, sier Kristiansen.

– Vil ikke bli avvist

Kristin Nilsen

Kommunalsjef Kristin Nilsen i Bærum kommune mener at flere pasienter må komme seg til fastlegen istedenfor til legevakten.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Daglig leder ved Legevakten i Asker og Bærum, Ingunn Rese, sier til NRK at de har gode systemer for å hastegradsvurdere pasientene, og at de ikke vil avvise pasienter som de mener bør sjekkes.

Kommunalsjef for helse og sosial i Bærum kommune, Kristin Nilsen, sier at de ønsker ordningen fordi de aller fleste vil få best oppfølging fra fastlegen sin, da det er de som kjenner pasientene.

– I hovedsak ønsker vi at folk ringer slik at vi kan vurdere om folk kan få et bedre tilbud hos fastlegen. Om vi ikke kan gjøre den vurderingen på telefon vil vi be dem om å møte opp, og de som møter opp vil bli vurdert. De vil ikke bli avvist, sier Nilsen.

– Plikt til å undersøke

Pasientombudet har forståelse for at legevakten har behov for å se på tiltak dersom de har stor pågang av folk som heller burde gått til fastlegen, men hun mener tiltakene de skisserer ikke er de riktige. Kommunen burde heller se på om fastlegene ivaretar sine forpliktelser, mener hun.

– Dersom man henvender seg på en helseinstitusjon og er syk, har helsepersonellet en plikt til å undersøke om du er i behov for helsehjelp, sier hun.