Pasienter må legge ut for taxi

Pasienter i Drammen og seks andre kommuner Nedre Buskerud må selv legge ut for taxi ved behandling på sykehusene fra 1. juli. Årsaken er at Vestre Viken helseforetak ikke har inngått alle nye avtaler om pasientkjøring. Etter anbudsrunde viser det seg at flere av tilbudene ikke er fullstendige.Pasientene som har krav på transport får tilbake pengene og det gjelder de som skal reise innad i kommunene Lier, Hurum, Røyken og Øvre Eiker. Og pasienter som skal reise ut av kommunene Drammen, Lier, Hurum og Røyken.