Hopp til innhold

Pasient må i retten for overgrep mot sykepleiere

En tidligere pasient ved Sykehuset Østfold Kalnes må møte i retten i februar, tiltalt for å ha befølt flere sykepleiere. – Vi må sende et sterkt signal, sier sykehusjurist.

Sykehuset Østfold, Kalnes

Pasienten gjorde fysiske tilnærmelser overfor fire sykepleiere, og sykehuset ønsker å markere at dette ikke er akseptabelt.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Den 49 år gamle mannlige pasienten var til behandling på somatisk avdeling ved Sykehuset Østfold på Kalnes i Sarpsborg.

Ifølge tiltalen har pasienten ved fem anledninger utført handlinger som betegnes som seksuelt krenkende.

  • Han befølte eller gned sykepleier på låret da hun skulle ta blodprøve av ham. Han fortsatte selv om hun sa at det ikke var greit. Det samme gjentok seg overfor samme pleier fire dager senere.
  • Han trykket seg inntil kvinnelig sykepleier bakfra med erigert penis.
  • Han masserte eget kjønnsorgan utenpå underbukse med erigert penis mens kvinnelig sykepleier tok blodprøve av ham.
  • Tok sykepleier på låret og beveget hånden oppover. Hun flyttet hånden. Pasientens penis var tydelig erigert.

Foretaksjurist ved Sykehuset Østfold, Jostein Vist, sier det er sjelden de anmelder pasienter på et slikt grunnlag, men at de følte det nødvendig denne gangen.

– Atferden ble forsøkt korrigert, men uten hell. Det ble da vurdert som nødvendig å sende et sterkere signal både til pasienten og til offentligheten om at sykehusledelsen ikke kan tolerere slik atferd overfor sykehusets medarbeidere, og pasienten ble politianmeldt.

Saken mot den tidligere pasienten er berammet i Sarpsborg tingrett 13. februar. Advokat Harald Otterstad er mannens forsvarer.

– I politiavhør har min klient avvist at han gjort noe galt, skriver Otterstad i en melding til NRK.

Styrker innsatsen mot trakassering

Sykehuset Østfold anmelder iblant pasienter, men har ikke kjennskap til tidligere anmeldelser av seksuelt krenkende adferd mot sykepleiere.

Jostein Vist i Helsetilsynet

Leder av juridisk seksjon ved Sykehuset Østfold, Jostein Vist, mener det var behov for å markere tydelig at pasienter ikke kan trakassere pleiere i en behandlingssituasjon.

Foto: NRK

– Dessverre opplever Sykehuset Østfold, på samme måte som en rekke andre offentlige virksomheter, at medarbeidere i økende grad utsettes for uakseptabel atferd fra personer de har som oppgave å hjelpe, sier Jostein Vist.

En rapport fra Arbeidstilsynet viser at rundt 200.000 arbeidstakere hvert år utsettes for vold eller trusler i forbindelse med arbeidet.

En undersøkelse fra SSB viser at 17 prosent av sykepleierne svarte at de hadde blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet i 2016.

Sykehuset Østfold anmeldte 35 forhold i 2017, de fleste av dem var pasienter og forhold som er anmeldt er vold og trusler om vold mot medarbeidere, vinningsforbrytelser og skadeverk, i tillegg til den aktuelle saken med seksuell trakassering.

– Sykehuset har over tid arbeidet med strategier for å forhindre vold og trusler om vold. Strategier for å forhindre seksualisert atferd overfor medarbeidere har vært mindre på agendaen. Vi må kunne konstatere at det er relativt lite helsepersonell kan gjøre for å forutse og forhindre slik atferd som de er utsatt for av aktuelle pasient, sier Jostein Vist.

Krenker i jobbsituasjon

Politiadvokat Inger Marie Berg Papworth i Øst politidistrikt sier det er alvorlig at en pasient krenker sykepleiere i en jobbsituasjon.

– I denne saken er det flere fornærmede og det er alvorlig når ikke folk kan gjøre jobben i fred uten å bli fysisk trakassert, sier hun.

Tiltalen etter straffelovens paragraf 298 om seksuelt krenkende adferd har en strafferamme på fengsel inntil ett år.