Partene i lærerstreiken møtes kl 15

Sonderingene i lærerstreiken fortsetter hos KS i dag klokka 15.00.