Pårørende beskyldes for mobbing

Pårørende til sykehjemspasienter som klager på behandlingen, blir beskyldt for å mobbe de ansatte.

Moer sykehjem

Fylkesmannen bør granske flere forhold ved Moer sykehjem i Ås mener pasient- og brukerombudet i Akershus. Ombudet er kritisk til at pårørende beskyldes for mobbing av ansatte.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Pårørende til to demente pasienter ved Moer sykehjem i Ås kommune beskyldes for å mobbe og trakassere ansatte ved sykehjemmet.

De pårørende hevder selv at de bare har stilt spørsmål om behandlingen av sine nærmeste som er pasienter ved sykehjemmet. Resultatet er likevel at ansatte har levert avviksmeldinger på de pårørende.

Ber om hjelp

De pårørende har gått til pasient- og brukerombudet for å få hjelp. Det de har fortalt, tilsier ikke at de ansatte har noen grunn til å føle seg trakassert, mener pasient- og brukerombud i Akershus Knut Fredrik Thorne.

– Så vidt jeg kan se er bakgrunnen at de pårørende har stilt relevante og konkrete spørsmål om behandlingen av sine nærmeste, sier han.

Han sier at de pårørende har stilt spørsmål om hvem som har ansvar for alt fra tannpleie til aktiviteter og trening. Etter at en av de demente brakk et bein og en lårhals på hjemmet, spurte de også om opptrening.

Knut Fredrik Thorne

Det er uhørt å bruke avvikssystemet for å melde avvik på pårørende, sier pasient- og brukerombud i Akershus Knut Fredrik Thorne.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

– Uhørt å bruke avviksmelding

Kontakten med de pårørende førte til at de ansatte ved Moer sykehjem i Ås kommune valgte å skrive avviksmeldinger på dem. Disse meldingene brukes vanligvis for å melde fra om ting som er farlige for arbeidsmiljøet eller ting som kan medføre fare for pasientenes sikkerhet.

– Det er ikke meningen å bruke avviksmeldingssystemet til å melde avvik på de pårørende. Det er helt uhørt etter min oppfatning. Det skulle vært tatt opp på en helt annen måte, sier han.

Avvik fra det normale

Rådmann i Ås Trine Christensen forsvarer bruken av avviksmeldinger.

– Avviksmelding er jo brukt ut fra hvordan en ansatt opplever en situasjon, uavhengig av hvem som forårsaker situasjonen. Så det er en intern melding om at man har opplevd en situasjon som krever en avviksrapportering, sier hun.

– Men hva ligger i kriteriene for en avviksmelding?

– Det er at du opplever et reelt avvik som går på forhold i din arbeidssituasjon som avviker fra det som er den vanlige arbeidssituasjonen.

– Har det forekommet trusler eller trakassering i disse tilfellene?


– Jeg går ikke inn på hva sakene gjelder, sier rådmannen.

Les også: Pårørende: – Ingen skulle bo sånn

Får ikke vite grunnlaget

De pårørende ble kalt inn til møte med rådmannen og fikk beskjed at de ansatte mente de ble mobbet og trakassert. De fikk ikke flere detaljer selv om de ba om det.

– Det er virkelig ille når de pårørende ikke får se innholdet i disse avviksmeldingene. De er ikke kjent med detaljer om hva de er beskyldt for og hvem det er som har beskyldt dem for det, sier Knut Fredrik Thorne.

Rådmannen sier de har fått støtte fra fylkesmannen i at de ikke trenger å levere ut grunnlaget for klagen.

– Her går det på personvernet. Vi har et avvikssystem som det er viktig for oss å holde som et intern system for å få folk til å melde avvik og bruke systemet. Vi ser ikke at vi på noen som helst måte skal gå ut med hva som ligger i systemet til noen utenfor organisasjonen, sier Trine Christensen.

Ber om gransking

Pasient- og brukerombudet mener det er grunn til å se nærmere på disse sakene.

– Jeg har sendt en anmodning til fylkesmannen om tilsyn i disse to sakene. I tillegg så har jeg sendt en bekymringsmelding til fylkesmannen fordi vi har hatt et par andre henvendelser vedrørende Moer sykehjem som gir grunn til bekymring sett fra mitt ståsted, sier Thorne.

– Men hva om de pårørende virkelig har trakassert de ansatte?

– Det måtte de ansatte ta med ledelsen og så måtte de i det minste konkretisere beskyldningene de hadde. Så fikk ledelsen ta dette med de pårørende på en ordentlig og ryddig måte, avslutter Knut Fredrik Thorne.