På jakt etter granskere

Halden kommune vil ha tak i granskere til ishall-saken.

Halden ishall - montasje

PÅ JAKT ETTER GRANSKERE. Halden kommune vil nå forberede en konkurranse mellom minimum tre leverandører av granskningstjenester, som skal se på ishallsaken.

Foto: NRK/Scanpix

Det var ingen som hadde meldt seg til ishall-gransking i Halden, før fristen løp ut den 27. mai i år.

Kommunen la ut sin forespørsel på doffin.no den 16. mai, der de søkte etter eksterne granskere, som skal se på hva som skjedde, da Halden ishall ble bygget om.

Det er påstått at byggekostnadene ble nærmest dobbelt så høye, som opprinnelig planlagt og at hallen ble bygget feil.

Det er også hevdet at politikere lokalt har torpedert prosjektet.

Les også:

Jakter på granskere

Det er satt av 300 000 kroner til granskingen, som skulle ha startet før sommeren. Granskingsoppdraget skulle ha vært ferdig med en sluttrapport før 1. august i år.

Nå går kommunen ut med en forespørsel til selskaper med potensiell kapasitet til å granske.

- Siden ingen leverte tilbud innen fristen arbeides det i disse dager med å forberede en konkurranse mellom minimum tre leverandører.

Dette gjøres i tråd med regelverket om offentlige anskaffelser, skriver formannskapssekretær i Halden kommune, Martin Vik, i en epost til nrk.no.

Les også:

Granskingsoppdrag på doffin.no

INGEN MELDTE SEG. Kommunen la ut en utlysning på nettstedet doffin.no den 16. mai, og frist for å melde interesse for granskningsoppdraget var 27. mai i år.

Foto: www.doffin.no

Doffin-oppdrag med fokus på ishall-selskapene

I selve granskningsmandatet Halden kommune la ut på doffin.no heter det:

"Det skal foretas granskning av disposisjoner i Halden Ishall Eiendom AS og Halden Ishall AS."

Rådmann Per Egil Pedersen skrev i et saksframlegg i mai i år, at det er viktig at også kommunens engasjement i i ishall-saken granskes.

Fra rådmannens notat heter det:

"Rådmannen mener at mandatet bør utvides til også å omfatte gransking av Halden kommunes ”engasjement” i saken.

Dette fordi Halden kommune ofte blir pekt på i samfunnet som en medvirkende årsak til det uføre som oppstod rundt Ishallen."

Les også:

Klaus Offenberg

-HALLEN SKULLE ALDRI HA VÆRT STENGT. Ingeniør og tidligere medlem i ishallstyret, Klaus Offenberg, sa til nrk.no i fjor høst at Halden ishall aldri skulle ha vært stengt. Han ønsker en bred og uavhengig gransking. Offenberg har selv bedt om å bli gransket.

Foto: Rainer Prang / NRK

Mangeartet kompetanse

Spørsmålene rundt ishallen har vært mange.

Både gjennom presseoppslag og leserbrev i lokalavisen Halden Arbeiderblad har det vært fremmet påstander i ulike retninger, om hvorfor ishall-prosjektet gikk som det gjorde.

Blant spørsmålene og påstandene, som har vært fremmet, er blant annet:

- Ishallskostnadene ble dobbelt så høye, som opprinnelig vedtatt

- Ishallen er bygget på tvers av tegningene

- Prosjektledelsen ved ishallen var helt ute av kontroll

- Ishallen skulle aldri ha vært stengt for IK Comet

- Det har vært politisk innblanding og trenering i saken fra Halden kommunes side

Hvilke spørsmål man får svar på gjenstår å se, men nå vil kommunen ha tak i granskere, som kan se på flere sider av forholdene det er stilt spørsmål ved.

- Det søkes etter granskere, som enten ved egen kompetanse eller ved å tilknytte seg underleverandører, skal granske alle sidene ved mandatet, skriver Martin Vik i sin epost.

Han forteller at Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring, som fattet vedtak om hva som skal granskes i mai i år, vil bli orientert om utviklingen i saken.

Les også:

Per-Kristian Dahl

- FALLER PÅ EGEN URIMELIGHET. Halden-ordfører Per-Kristian Dahl mener opposisjonen bør følge formelle politiske vedtak om gransking, og ikke be om åpen høring i ishallsaken.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Skarp debatt

Fra den politiske opposisjonen er det pekt på at alle sider ved ishall-saken må granskes, for å få ro rundt saken.

- Ryktene er mange, og det hevdes at Halden kommune bidro til å legge ned IK Comet, ved å stenge hallen for bruk.

Dette har skapt vondt blod, og vi i opposisjonen er ikke sikre på at den granskingen det nå legges til rette for, vil sette fokus på hele sannheten. Derfor vil vi ha en åpen høring, sier Høyres ordførerkandidat, Thor Edquist, til nrk.no.

Til opposisjonens krav om åpen høring har både Halden Arbeiderparti, SV og Krf., som utgjør flertallet i kommunestyret, vært avvisende.

- Dette faller på sin egen urimelighet. Det er sånn at vi ønsker å iverksette en uavhengig, ekstern gransking som skal se på alle de formelle politiske vedtak, som er gjort i denne saken, sa Haldens ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) til nrk.no i mai i år, da det ble kjent at opposisjonen ville ha åpen høring.

Han ønsker nå å få ro om saken, og mener den varslede granskingen er grundig nok.

- Jeg som ordfører forholder meg til de politiske vedtak, som er gjort i saken og det synes jeg også at opposisjonen nå bør gjøre, sier Dahl.