På banen igjen for sivil flytrafikk

Selskapet Rygge Airport melder seg igjen på i diskusjonen om å drive sivil flyplass på Rygge, skriver Dagsavisen Moss Dagblad. I april møtte selskapet forsvarsministeren og la fram ønske om å få kjøpe eller leie terminalbygget. Jotunfjell Partners mener dette var et underlig utspill så lenge de fremdeles eier bygget og jobber med å gjenåpne flyplassen.

Moss lufthavn Rygge
Foto: johanroed/CC BY-SA 3.0