Øvre Romerike i Akershus øker mest

Gjerdrum kommune i Akershus vokste mest av alle kommuner i hele landet i fjor. Sammen med flere andre kommuner i vekst i utkanten av randsonen til Oslo, gjør det Øvre Romerike til den regionen i landet som opplevde størst prosentvis økning i folketallet i 2016.

Norwegian fly, Gardermoen

GARDERMO-EFFEKTEN: Flyplasskommunen Ullensaker har hatt den største befolkningsøkningen de siste ti årene, men ble slått av nabokommunene Gjerdrum og Nannestad i 2016.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Alle de seks kommunene på Øvre Romerike, Gjerdrum, Nannestad, Ullensaker, Eidsvoll, Hurdal og Nes, hadde over to prosent befolkningsvekst i 2016. De to kommunene ved foten av Romeriksåsene, Gjerdrum og Nannestad, hadde over tre prosent vekst.

De 223 nye Gjerdrum-sokningene i fjor, sørget dermed for at den nest minste kommunen i Akershus nå troner helt på toppen av lista, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

Befolkningvekst i Akershus og Oslo

Kommune

Folketall 1. januar 2017

Vekst i 2016

Prosentvis vekst

Prosentvis vekst siste 10 år

Gjerdrum

6 546

223

3,5

21,3

Nannestad

12 657

390

3,2

18,9

Lørenskog

37 406

1 038

2,9

17,6

Vestby

17 188

456

2,7

27,2

Ullensaker

35 102

913

2,7

35,3

Hurdal

2 910

73

2,6

8,7

Eidsvoll

24 414

604

2,5

25,8

Nes

21 241

458

2,2

15,3

Rælingen

17 730

304

1,7

17,3

Fet

11 555

181

1,6

16,8

Ås

19 288

296

1,6

30,7

Aurskog-Høland

16 162

248

1,6

18,9

Nittedal

23 213

356

1,6

15,9

Ski

30 261

437

1,4

12,0

Skedsmo

53 276

754

1,4

21,6

Bærum

124 008

1 660

1,4

15,5

Nesodden

18 869

246

1,3

12,6

Sørum

17 665

222

1,3

30,5

Asker

60 781

675

1,1

16,7

Oppegård

26 988

196

0,7

12,1

Enebakk

10 927

57

0,5

15,1

Frogn

15 743

48

0,3

15,5

Oslo

666 759

8 367

1,3

22,3

Rolig og landlig

Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum (Ap)

VILLA: I Gjerdrum er det fortsatt mulig å få seg en enebolig i landlige omgivelser til en anstendig pris, sier ordfører Anders Østensen (Ap).

Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

– For Øvre Romerike har det nok noe med lavere boligpriser å gjøre samtidig som folk blir overrasket over hvor greit det er med tog eller buss, sier Gjerdrum-ordfører Anders Østensen (Ap).

– For Gjerdrums del viser innbyggerundersøkelser at vi kan tilby det mange etterspør; trygge oppvekstvilkår, gode fritidstilbud og rolige og landlige omgivelser, sier han.

Gardermo-effekten

Tom Staahle, FrP Ullensaker

KAN GJØRE KUPP: Det er fortsatt mulig å gjøre boligkupp på Øvre Romerike, men noen steder i Ullensaker har boligpriser på Frogner- og Majorstua-nivå, sier ordfører Tom Staahle (Frp).

Foto: Simon Skjelbostad Yset / NRK

– Kommunene på Øvre Romerike har vært flinke til å legge til rette for vekst i tråd med Regional plan for areal og transport, sier Ullensaker-ordfører Tom Staahle (Frp), som leder samarbeidsorganet Øvre Romerike Utvikling.

Ullensaker har økt mest over tid, fulgt av Sørum og Ås. Da hovedflyplassen på Gardermoen åpnet i 1998, hadde vertskommunen under 20.000 innbyggere. I dag har de passert 35.000.

– Arbeidsplassene på og rundt Gardermoen har kommet hele regionen til gode. Vi har en betydelig innpendling fra de andre kommunene på Øvre, sier Tom Staahle.

Barnefamilier flytter ut av Oslo

Bjørn Mangor Birkeland

ATTRAKTIVE: Kommunene rundt Oslo er attraktive for folk i etableringsfasen, sier Bjørn Birkeland i Prognosesenteret.

Foto: Prognosesenteret

Mens stadig flere flytter til Øvre Romerike, hadde Oslo i fjor sin laveste befolkningsvekst siden 2004.

– Boligutviklerne i kommunene rundt Oslo har vært flinke til å lage boligprosjekter som er attraktive for familier i etableringsfasen, sier adm. dir. Bjørn Mangor Birkeland i Prognosesenteret.

– Samtidig har prisene i Oslo økt så mye, særlig de siste to-tre årene, at folk ser seg om etter andre steder å bosette seg. De er villige til å bruke litt ekstra tid på tog eller buss, sier Birkeland.

At kommunene nærmest Oslo jevnt over opplever lavere befolkningsvekst enn kommunene et hakk lenger ut, kan ifølge Birkeland ha sammenheng med at boliger begynner å bli dyre også i randsonen.

Lørenskog bryter mønsteret

Bare én av Oslos nærmeste naboer holdt tritt med kommunene på Øvre Romerike i fjor. Med over ett tusen nye innbyggere i 2016 er Lørenskog nummer tre på lista over prosentvis vekst i Akershus. Det overrasker ikke ordføreren.

Varaordfører i Lørenskog, Ragnhild Bergheim.

IKKE BYGGEPLASS: Vi vil ikke at et eldre ektepar flytte fra villa til leilighet og bo på en byggeplass resten av livet, sier Lørenskog-ordfører Ragnhild Bergheim (Ap).

Foto: Ingvill Tandstad / NRK

– Vi ligger midt mellom Oslo og Lillestrøm i landets største pressområde, sier Ragnhild Bergheim (Ap).

Med store utbyggingsprosjekter som Lørenskog stasjon og Skårer syd tror hun veksten vil være høy også i årene som kommer, men trekker fram ett hensyn som kommunen har blitt mer bevisst på:

– Vi kan ikke sette i gang for mange prosjekter samtidig, men bli ferdige med dem vi driver med. Vi kan ikke la folk leve på en byggeplass i årevis, sier hun.