Overtalt til sykehjem i Spania

Oslo kommune kastet bort 25 millioner kroner på et mislykket sykehjemsprosjekt i Spania - på bakgrunn av muntlige løfter fra en lokalpolitiker. Ansvarlig byråd var skeptisk til hele prosjektet.

Altea sykehjem

Slik skulle det skandalerammede sykehjemmet i Altea se ut.

Foto: Omsorgsbygg

Under høringen i dag er alle som har vært involvert i projektet til stede.

Tidligere byutviklingsbyråd Grete Horntvedt hadde dengang det formelle politiske ansvaret fordi kommunens sykehjemsutbygger Omsorgsbygg var underlagt hennes avdeling.

Hun sier i dag at hun var skeptisk til hele prosjektet.

– Min politiske skepsis var om det virkelig var nødvendig at vi engasjerte oss i Spania, men man hadde fått så gode forsikringer at man landet på at dette var greit, sier Horntvedt.

Hvem var det som overbeviste deg slik at byråd og kommunen gikk viderre med dette?

– Det var spesielt omsorgsbygg og byråden for slike saker. Margaret Eckbo i første omgang og senere Sylvi Listhaug, sier Horntvedt.

Tomme løfter

På høringen i dag bekreftet daværende eldrebyråd Margaret Eckbo at den ulykksalige landbrukstomta ble kjøpt fordi en lokalpolitiker i Altea kommune lovte at alle nødvendige bruksendrings- og byggetillatelser ville bli gitt.

– Varaordføreren sa at når regionen fikk søknaden så ville de sende den på høring i Altea og han og hans kolleger ville være positive til søknaden, sier Eckbo.

Så hele denne prosessen ble satt i gang på bakgrunn av muntlige løfter fra varaordføreren i Altea?

– Men han innkalte til pressekonferanse og sa de var positive til søknaden.

Byrådens ansvar

Fire og et halvt år senere er en ødelagt grunnstein på en krattbevokst kolle det eneste synlige resultatet av at 30 millioner eldreomsorgskroner er brukt.

Grete Horntvedt går i dag langt i å si at det reelle politiske ansvaret ligger hos de to Fremskrittsparti-byrådene i naboavdelingen, Eckbo og siden januar 2006, Sylvi Listhaug.

– Byråden og omsorgsbygg hadde ansvaret for å følge opp dette videre. Det var jo derfor de var på reiser der nede, det var ikke vi andre, sier Horntvedt.

– Prosjektet burde ikke vært startet

En som har vært i Altea flere ganger, blant annet for å legge ned grunnstein, er eldrebyråd Sylvi Listhaug.

Det mange ville ha svar på i dag, var hvorfor hun ikke stanset skandaleprosjektet tidligere enn sent i 2009.

– Sett i ettertid burde vi ikke ha startet dette prosjektet. Men det var i god tro fordi spanske politikere sa at dette ville gå greit og de ønsket et samarbeid med Oslo kommune, sier Listhaug.

Hvorfor har ikke du tatt initiativ for at dette har ble stanset?

– Det var fordi at jeg hele tiden fikk vite at vi snart fikk tillatelse og at alt snart ville gå i orden og jeg hadde et sterkt ønske om at vi skulle få til et sykehjem i Spania.

Hun vil ikke ta på seg det politiske ansvaret for at 30 millioner kroner ble kastet rett ut av vindu.

– Jeg har ikke hatt ansvar for å bygge sykehjemmet og anskaffe og inngå kontrakter. Mitt ansvar har vært å bestille sykehjemmet og det ansvaret tar jeg, sier Listhaug.

I rapporten fra Price Waterhouse Coopers om saken, slås det fast at Omsorgsbygg allerede i 2005 ble informert om at en slik omregulering vanligvis tar fem år.