Hopp til innhold

Overrasket over vedtak fra Helse Sør-Øst

– Sunnaas sykehus er overrasket over diskusjonen om å vurdere å utsette videre utbygging ved sykehuset, sier Trude Gjeldvik, administrasjons- og organisasjonsdirektør på Sunnaas sykehus:

Hun sier videre i en e-post til NRK at en utsettelse vil bety at de må bruke mer ressurser for å opprettholde kvaliteten på tilbudet til pasientene.

Det må også brukes mer penger på å ruste opp gamle bygninger som ikke er tilpassa moderne sykehusdrift, ifølge Gjeldvik.

Sykehuset avventer nå endelig protokoll fra dagens styremøte og videre dialog med Helse Sør–Øst.