Hopp til innhold

Overlege granskes av Helsetilsynet

Overlegen ved Sykehuset Østfold som ble dømt for fyllekjøring i april, blir gransket av Helsetilsynet etter at det har mottat en klage på legen.

Lege illustrasjonsfoto
Foto: Comnet / Scanpix

Den anonyme klageren hevder blant annet at legen skal ha skrevet ut medisiner til eget bruk.

Det vises også til at legen skal ha hatt et rusproblem i mange år, uten at det har blitt reagert på.

Bekrefter tilsyn

Rådgiver i Helsetilsynet Østfold, Knut Fredrik Thorne, bekrefter at legen er under gransking.

- Ja, vi har besluttet å starte et tilsyn etter å ha mottatt en bekymringsmelding angånde en lege ved Sykehuset Østfold. Ut over det, ønsker vi ikke å kommentere saken før den er ferdig behandlet hos oss, sier han.

Overlegen fra Fredrikstad fikk 75.000 kroner i bot etter å ha blitt tatt for fyllekjøring tidligere i år.

Legen ble også idømt en betinget fengselsstraff på 24 dager, og mister retten til å kjøre bil i to år.

Sykehuset Østfold bekrefter at de kjenner til tilsynet mot legen. De opplyser at legen er tatt ut av sin stilling i påvente av Helsetilsynets behandling av saken.