Hopp til innhold

Overgrepssak ble liggende hos politiet

Det har gått over ett år siden en midlertidig ansatt innrømmet at han blottet seg for barna i en barnehage i Fet kommune uten at det har blitt tatt ut tiltale. Politiet på Romerike og statsadvokaten innrømmer at slike saker kommer i andre rekke på grunn av ressursmangel.

Frode Sulland foran Borgarting lagmannsrett

ALVORLIG: Leder i Advokatforeningens forsvarergruppe, Frode Sulland, mener både politiet og påtalemyndigheten må se på rutinene sine når saker blir liggende for lenge i papirbunken. Han mener det er et gjentakende problem som man må få rettet opp i.

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

Fetsundbrua

Barnehagen der overgrepet skjedde ligger i Fet kommune i Akershus.

Foto: NRK

I mai 2013 ble en mann midlertidig ansatt i en barnehage i Fet kommune som en del av arbeidstrening ved Nav. Der skal han ved flere anledninger ha blottet seg for barna, og foreldre og ansatte anmeldte mannen i juni.

Mannen erkjente forholdene og saken ble etterforsket av politiet fram til desember 2013. Men her i prosessen stoppet det helt for juristene hos politiet på Romerike, som ikke hadde resurser til å prioritere saken.

Saken ble liggende i nærmere åtte måneder før den ble sendt videre til statsadvokaten i august 2014. Men heller ikke her har det skjedd noe.

For tre måneder etter at statsadvokaten fikk saken på borden er det uvisst når tiltalen vil tas ut. 10. november ble saken sendt over til Riksadvokaten for en vurdering.

Leder i forsvarergruppen i Advokatforeningen, Frode Sulland, forteller at det er et gjentakende problem at saker blir liggende i systemet.

– Det er svært alvorlig for både siktede, fornærmede og alle andre som opplever at vårt rettssystem som ikke fungerer skikkelig. Man må spørre seg om det er noe som burde gjøres med prioriteringer, saksbehandling og rutiner når saker bare blir liggende, sier Sulland.

Mangler ressurser

Påtaleleder i Romerike politidistrikt, Åse Kjustad Eriksson, vil ikke kommentere den konkrete saken, men innrømmer at saker blir liggende på vent fordi andre saker må prioriteres først.

Hun forteller at de har lite ressurser på påtalesiden.

– Det skjer hele tiden. Vi har 22 000 straffesaker som skal gjennom systemet, og vi prøver å prioritere dem etter beste evne. Det er til enhver tid mange saker som vi skulle ønske vi kunne behandle fortere uten at vi har ressurser til det, sier Eriksson.

Eriksson forteller at dette har vært et problem i politidistriktet i flere år, men at de nå ansetter syv nye politiadvokater. Hun mener derfor at situasjonen vil bli bedre i 2015.

Sulland mener den lage liggetiden ødelegger for rettssystemets rykte.

– Det er fare for at man mister tillit til et system som det er viktig at opprettholder høy tillit og troverdighet. Det kan også bidra til at andre deler av systemet kommer i et dårlig lys, sier Sulland.

– Uheldig at saker blir liggende

Statsadvokat Kristin Røhne

Statsadvokat Kristin Røhne

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Heller ikke statsadvokat Kristin Røhne vil uttale seg om saken, men forteller at de generelt må prioritere saker der siktede er under 18 år eller at den siktede holdes i varetekt.

– Vi er nødt til å prioritere disse sakene. Man vil alltid prøve å få saksbehandlet alle saker uansett så raskt som mulig, men vi har ikke mulighet til å få alt unna så raskt vi ønsker fordi vi har et stort sakstilfang, sier Røhne.

Hvis en sak ligger hos politiet eller påtalemyndigheten i over seks måneder uten grunn, vil gjerningsmannen kunne få strafferabatt hvis saken kommer opp for retten. Røhne utelukker ikke at en strafferabatt kan bli en realitet.

– Det er en kjent sak at dersom det er en lang saksbehandlingstid, vil domfelte kunne innhente strafferabatt og det må vi bare forholde oss til. Det er uheldig at saker blir liggende for de fornærmede og den siktede i saken, sier Røhne.

Sulland mener man må endre rutinene når saken blir liggende.

– Når saker blir liggende på denne måten må man se på saksbehandlingsrutinene, sier Sulland.

– Stor belastning for de pårørende

Anne Hazeland Tingstad foran en bokhylle

Bistandsadvokat Anne Hazeland Tingstad

Foto: Nora Evensmo Hvistendahl / NRK

Flere av foreldrene til de berørte barna er opprørte over at saken har trukket så langt ut i tid. Bistandsadvokat Anne Hazeland Tingstad representerer flere av familiene i saken.

– Generelt kan jeg si at alle disse familiene synes det er en stor belastning at de ikke får en avklaring og en avslutning, og at de ikke kan gå videre i livene sine, sier Tingstad.

Hun forteller at familiene opplever å ikke bli tatt seriøst når saken trekker ut i tid.

– Saken burde vært avsluttet for lenge siden. Klientene opplever at hverken de eller barna deres ikke blir tatt alvorlig. De synes det er vanskelig at de ikke blir ferdig med dette, sier Tingstad.

Hun mener det blir helt feil om gjerningsmannen får strafferabatt fordi saken har trukket så lenge ut i tid.

– Det er ikke foreldrene å bebreide at dette har tatt tid, så det blir et veldig feil signal til dem. Jeg synes det er spesielt at det har tatt så lang tid, og om ressursene er så dårlige må man rett og slett gjøre noe med det.

– Han vil videre i livet

Forsvarer til gjerningsmannen, Sigmund Øien, forteller at de håpet på at saken skulle komme opp for retten før sommeren.

– Han synes det har vært en belastning fordi han erkjente forholdene i overensstemmelse med siktelsene tidlig, så han håpet på å få lagt dette fra seg på en langt tidligere tidspunkt, sier Øien.

I likhet med de fornærmede synes gjerningsmannen det er tungt at saken har trukket ut i tid.

– Det er klart det er en sak som plager han og sperrer han på mange måter. Han vil videre i livet sitt og få lagt dette bak seg, sier Øien.