Jumboplassen overbeviser ikke

– Er ikke sikker på at en fylkesscene til over 300 millioner er svaret på behovet, sier Per Inge Bjerknes (Sp).

Fylkesscene og Bjerknes

Senterpartiets Per Inge Bjerknes er ikke overbevist om at Østfold trenger en fylkesscene i Fredrikstad.

Foto: Henning Larsen architects/NRK

Inger-Christin Torp

Leder av kulturkomiteen i Østfold, Inger-Christin Torp prøver å overbevise skeptikerne om at fylkesscene er veien å gå.

Foto: Shemsi Bunjaku/NRK

Leder av kulturkomiteen i Østfold, Inger-Christin Torp, sier til NRK Østfold at de vil bruke fylkets jumboplass i kultur-Norge til åpne øynene til alle som ikke ser verdien av en fylkesscene på Værste i Fredrikstad.

– Det er absolutt ikke hyggelig. Det er alt for mange statistikker Østfold ligger nederst på og det betyr at vi har en utfordring. Vi må være villige til å satse for å komme opp fra jumboplassen, sier Torp.

En rapport fra Telemarksforskning i forfjor forteller nemlig at Østfold er dårligst i landet på kultur, scenekunst, frivillighet og penger fra staten.

Skeptikerne virker imidlertid ikke overbevist om at fylkeskulturscenen er veien å gå for å få Østfold opp fra kultur-dumpa.

– Vi er enige om at vi må gjøre noe for å løfte Østfold når det gjelder kultur og frivillighet, og ikke minst det lokale kulturarbeidet. Men jeg og Senterpartiet er langt fra overbevist om at det er en fylkesscene til over 300 millioner som er svaret på det behovet, sier fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes (Sp).

Les også:

– Splitter fylket mer enn i dag

Han mener at man heller bør satse pengene på å styrke kulturen lokalt.

– Vi er et fylke med relativt små ressurser og da må vi sørge for at de få kulturmidlene vi har blir brukt best mulig. De må gå til kultur fremfor bygg, mener han.

Thor Hals

Ordfører i Askim, Thor Hals, mener at man heller burde bruke kulturpengene på å styrke Østfold-kulturen lokalt.

Foto: Askim kommune

Senterpartipolitikeren får støtte fra ordfører i Askim Thor Hals (H).

– Jeg mener at hvis man skal øke kulturen i Østfold, og få hele fylket til å reise seg kvalitetsmessig på kultur, så bør man satse mer på de regionale kulturhusene og gi dem større handlingsrom og mulighet til å utvikle seg.

Han stiller spørsmålstegn ved om fylkesscenen er den riktige måten å øke kulturkvaliteten i Østfold på. Hals legger vekt på at Østfold har flere regionale kulturhus som leverer mye kultur hele året og som har legitimitet blant befolkningen.

– Sånn som jeg ser det så er denne kulturscenen med på å splitte fylket mer enn det er i dag. Jeg håper ikke at det er intensjonen til fylkeskommunen, for da gjør de en stor brøler.

Vil ha klare svar

Olav Moe

Olav Moe (KrF) har ikke bestemt seg for hva han vil stemme i fylkestinget.

Foto: Østfold fylkeskommune

Det er stemmene til KrFs to representanter i fylkestinget, Olav Moe og Britt Gulbrandsen, som kan bli avgjørende for om en fylkesscene til nesten 300 millioner kroner på Værste i Fredrikstad realiseres.

Olav Moe har foreløpig ikke kommet til noen konklusjon og sier til NRK at han fremdeles ikke har fått svar på de spørsmålene han har stilt seg i forbindelse med prosjektet.

– Jeg har lest noe av dokumentasjonen i forprosjektet, men jeg har ikke klart å finne svar som oppleves som tilfredsstillende for meg.

Moe vil blant annet være sikker på om det virkelig er et behov for en fylkesscene, og hvor godt besøkt den eventuelt vil bli, før han tar en avgjørelse.

– Det kan tenkes at byggingen kan utløse noen synergier som vi ikke ser i dag og som det ikke går an å avklare gjennom markedsundersøkelser. Men vi vet absolutt ikke om det vil skje og vi har ingen undersøkelser i Østfold som gir oss noen indikasjoner på om det vil skje. Det bekymrer meg faktisk litt.

– Hadde vi hatt en viss sikkerhet for at dette er et behov i markedet i Østfold, at det mangler tilbud som det åpenbart er etterspørsel etter, så hadde saken vært en annen.

Les også:

Går til Facebook for hjelp

Heller ikke Moe virker overbevist om at kulturrapporten til Telemarksforskning viser at det er et behov for en fylkesscene i Østfold.

– Hvis vi bygger scenen så får vi høy score på statlige overføringer og scenetilbud, men vi vet ikke om vi får høy score på publikumtilstrømming og sunn økonomi. Vi vet heller ikke om det gir frivilligheten i Østfold et løft. Det går nok an å lese denne konklusjonen på flere måter.

– Skulle vi ha brukt for eksempel 30 millioner, som er også mye penger, så hadde fallhøyden vært mye mindre. Men 100 millioner, det er… ja. Jeg har ikke konkludert enda, sier han.

Fylkesscenens totale byggekostnad, 300 millioner kroner, skal deles mellom fylkeskommunen, staten og Fredrikstad kommune, som skal betale en tredel hver.

Britt Gulbrandsen

Britt Gulbrandsen (KrF) heller foreløpig mot et ja til fylkesscenen.

Foto: Grete Skjelbred

Partiets andre stemme, Britt Gulbrandsen, vipper i dag til å si ja til prosjektet. Hun har allikevel brukt Facebook for å få flere innspill før hun tar en endelig avgjørelse.

– Det har blitt en fin diskusjon der. Jeg finner gode argumenter både for og imot en fylkesscene. Jeg synes det er en spennende måte å bruke Facebook på, sier hun til NRK.

Hvor mye vekt legger du på tilbakemeldingene der?

– Det er en del fra andre partier som allerede har bestemt seg, og det bryr jeg meg ikke så mye om. De skal ikke fortelle meg hva jeg skal stemme. Men det er også flere andre som melder seg på i diskusjonen og det er nyttig.

– Jeg har nok havnet litt på ja-siden akkurat nå. Men jeg har ikke helt bestemt meg. Vi har en diskusjon innad i KrF, så får vi se hva vi lander på.

Avgjørelsen om fylkesscenen faller i neste fylkestingsmøte i februar.