Hopp til innhold

6 av 10 mener de lærte mindre med hjemmeskole

Det viser en fersk forskningsrapport. – Jeg sitter med en klump i magen, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), skolebyråd i Oslo.

Fenet Abdi, Maryama Hussain og Dida Ridha

VANSKELIG: Venninnene Dida Ridha, Fenet Abdi og Maryama Hussain fra Oslo synes det var vanskelig å følge med på undervisningen da det var hjemmeskole.

Foto: Fouad Acharki / NRK

– Det var veldig slitsomt, jeg føler liksom at det var veldig vanskelig å henge med, sier Fenet Abdi.

12.000 osloungdommer mellom 13 og 19 år har svart på en undersøkelse laget av Velferdsforskningsinstituttet NOVA. Undersøkelsen ble gjennomført helt i slutten av perioden med hjemmeskole.

Ifølge forskerne var ikke hjemmeskolen noen faglig suksess.

Venninnene Dida Ridha, Fenet Abdi og Maryama Hussain savnet klassekameratene sine da det var hjemmeskole. De synes også det var vanskelig å følge med på undervisningen digitalt.

Ridha sier hun var bekymret for karakterene sine.

– Jeg er en person som lærer mer på skolen, fordi da får læreren ordentlig vist meg det og forklart det bedre.

Følte de lærte mindre

– Det er klart at den direkte kontakten man har med lærerne, den tror jeg ikke man klarer å erstatte gjennom den digitale undervisningen, sier forsker Anders Bakken.

6 av 10 elever mener at de lærte mindre med hjemmeskole i Oslo. Nesten halvparten av elevene var fornøyde med hjelpen de fikk fra lærerne. Men hver fjerde elev var direkte misfornøyd med undervisningen.

– Veldig mange har vært fornøyd med hvordan selve undervisningen fungerte, men læringsutbyttet er det nok mange som ikke har opplevd på samme måte som når du går i vanlig skole.

Forsker Anders Bakken

VIKTIG: Forsker Anders Bakken tror undersøkelsen kan bli viktig i et historisk perspektiv.

Foto: Fouad Acharki / NRK

Ifølge forskningsartikkelen kommer elever fra høyere sosiale lag bedre ut enn elever fra lavere sosiale lag og ungdom med innvandrerbakgrunn.

De aller fleste elevene hadde tilgang på nettbrett eller PC hjemme. Dette var nødvendig for å kunne følge undervisningen med hjemmeskole. Kun 1 av 10 hadde problemer med data og nett.

Bakken sier de ble overrasket over at mange ungdommer også opplevde situasjonen med hjemmeskole og pandemi positivt.

– Faktisk var det 1 av 4 som opplevde hele situasjonen som mer positivt enn negativt.

– Sitter med en klump i magen

– Det er en grunn til at vi samler barn og unge i et klasserom i fellesskap og i nær kontakt med lærere som kan se dem i levende live og ikke via en skjerm, sier byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Thorkildsen sier det er mange elever som ikke får den samme læringen som de fikk før.

– Så jeg sitter med en klump i magen, særlig for de elevene som har vanskelige hjemmeforhold.

Inga Marte Thorkildsen

VIL HOLDE SKOLENE ÅPNE: Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sier det er viktig å holde skolene åpne.

Foto: Christopher Isachsen Sandøy / NRK

Thorkildsen tror ingen var forberedt på situasjonen vi havnet i da alle elever i Norge skulle få undervisning hjemme.

– Er det noe som burde vært gjort annerledes?

– Vi går inn i dette og undersøker det. Vi er veldig opptatt av å få forskning på det fra utsiden og at vi selv får spurt våre ansatte, elever og foreldre om hvordan de har opplevd denne situasjonen med hjemmeskole.

Ikke overrasket

Kunnskapsminister Guri Melby (V) synes ikke tallene fra undersøkelsen er overraskende.

– Det er ganske krevende å følge opp elevene. Hvordan de har det hjemme, får også mye å si. Så vi var veldig bekymret for at de mest sårbare elevene var de som led mest.

Kunnskapsminister Guri Melby (V)

IKKE OVERRASKET: Kunnskapsminister Guri Melby (V) er ikke overrasket over at mange ungdommer følte at de lærte mindre da det var hjemmeskole.

Foto: Terje Pedersen

Melby mener det er viktig å se fremover og sier regjeringen har satt av 400 millioner kroner til de mest sårbare barna.

Et av tiltakene er rettet mot opplæring i skolen.

– Jeg tror det er viktigste vi kan gjøre nå er å fokusere på hva vi kan gjøre fremover og ikke minst at vi sørger for at vi ikke trenger å stenge skolene igjen.