Over 6000 barn ble avhørt på barnehus i fjor

Antall tilrettelagte avhør i landets barnehus har økt kraftig de siste tre årene.
– Barnehusene har vært avgjørende, sier statssekretær i Justisdepartementet.

Barnehuset i Bergen

Barnehusene er innredet med hyggeligere avhørsrom for å skape trygge rammer for barna som skal avhøres.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Vi ser veldig ofte at barna drar herfra med en god opplevelse i det som er ganske smertefullt og vondt, sier seniorrådgiver Heidi Lyngstad ved Statens barnehus i Moss.

Med lekerom og hyggeligere avhørsrom skal barnehuset skape trygghet for barn som har opplevd overgrep eller vold.

Bare de siste tre årene har antall avhør på barnehusene her i landet økt med 137 prosent. Fra 2655 avhør i 2014 til 6306 avhør i fjor.

Heidi Lyngstad ved barnehuset i Moss

På en vanlig dag tar barnehuset i Moss avhør av rundt åtte barn som har blitt utsatt for vold og overgrep, ifølge seniorrådgiver Heidi Lyngstad.

Foto: Tomas Berger/NRK

Det er ti år siden landets første barnehus åpnet i Bergen og Hamar. Det foreløpig siste ble åpnet i Moss i fjor.

I løpet av 2017 gjennomførte de 849 avhør.

– På en vanlig dag har vi rundt åtte avhør av barn. Det er dessverre en økende problematikk. Det skjer daglig at skoler og barnehager melder om denne type hendelser, sier Lyngstad.

– Må få plass lege overalt

Ivar Stokkereit, fagansvarlig for barns rettigheter i Unicef sier til P4 at det er viktig å sørge for at barnehusene har kapasitet til å følge opp alle barna.

– Vi må sørge for at vi får på plass et godt medisinsk tilbud på alle barnehusene slik at alle barna som kommer inn kan få møte en lege.

I Moss har barna tilgang på både lege og tannlege hver dag. Barnehuset er også innredet med lekerom og oppholdsrom.

– Et tilrettelagt avhør er en voldsom opplevelse for barn. Her er alt på barnets premisser og de møter fagfolk som er opptatt av barnets beste. De slipper å dra til en politistasjon som overhodet ikke er tilrettelagt og innredet for å ivareta barn, sier Heidi Lyngstad.

Lekerom på barnehuset i Moss

Barnehuset i Moss er blant annet innredet med et lekerom for barna.

Foto: Tomas Berger/NRK

Justisdepartementet: – Viktig å øke kvaliteten

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justisdepartementet sier til NRK at det har blitt satset svært mye på barnehusene de siste årene.

I 2015 ble det lovfestet at alle avhør av barn skal skje på Statens barnehus i Norge.

– Barnehusene har vært svært viktige for å sette søkelyset på saker som tidligere gikk under radaren. Jeg er både stolt og glad for innsatsen politiet har gjort for utsatte barn og unge. Barnehusene har vært avgjørende for å få til dette.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær Justisdepartementet (H)

Statssekretær Thor Kleppen Sættem sier det er viktig å øke kvaliteten på barnehusene rundt om i landet.

Foto: Olav Heggø / Fotovisjon

Han forteller at det er aktuelt med ytterligere utvidet kapasitet. I første omgang har departementet tatt sikte på å etablere underavdelinger i eksisterende barnehus.

Slike underavdelinger finnes allerede i Mosjøen og Kirkenes. I løpet av høsten skal det også etableres en avdeling i Sogn og Fjordane som skal ledes fra barnehuset i Bergen.

– Ellers mener jeg det viktigste vi nå gjør er å øke kvaliteten på arbeidet. Vi skal ikke glemme at det å åpne seg for politiet ofte er veldig tøft for den det gjelder, uansett hvor klokt og hensynsfullt man møter offeret, sier Sættem.