Til høsten blir over 60 prosent av studentene her kvinner

Studentparlamentet mener det er på tide å kvotere inn menn på de studiene med størst overvekt av kvinner.

Blindern campus ved Universitetet i Oslo (UiO)

SKEIVFORDELING: 62 prosent av studentene som har fått studieplass ved Universitetet i Oslo til høsten er kvinner. Det er en liten oppgang fra 60,4 prosent i fjor, ifølge Studentparlamentet.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Hovedopptaket gir en kvinneandel på 62 prosent, sier leder i Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid, til NRK.

I går kom tallene fra Samordna Opptak. Og fortsatt er det flest kvinner som får tilbud om studieplass på fag som psykologi og medisin.

Ved 38 studieprogrammer er det en for stor skeivfordeling av kjønnene, har Studentparlamentet regnet seg fram til. I bare to av fagene er skjevheten i favør menn.

Jens Lægreid, leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Leder for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo, Jens Lægreid.

Foto: Studentparlamentet/Tron Trondal

– Menn er overrepresentert på studier innen informatikk, mens kvinner er typisk overrepresentert i språk og helsefag, sier Lægreid.

– Kan ikke trylle frem en mannlig psykolog

Studentparlamentet mener universitetet bør iverksette tiltak for å få en bedre balanse ved de programmene der ett av kjønnene utgjør mindre enn 30 prosent av studentene.

I fjor fikk universitetet avslag på søknad om å kvotere inn menn, men det åpner nå den nye kjønnsnøytrale likestillingsloven for.

Universitetet sier til NRK at de er åpne for å vurdere en ny runde med Kunnskapsdepartementet.

Tidligere i juli sa Institutt for psykologi til Dagens Næringsliv at de vil kvotere menn fra første semester neste år, når loven trer i kraft.

– Vi kan ikke trylle frem en mannlig psykolog. Vi må utdanne ham, sier Lægreid.

Uholdbar skjevfordeling

Avtroppende rektor Ole Petter Ottersen mener skjevfordelingen er uholdbar.

– Det mest alvorlige etter mitt syn er kjønnsubalansen i profesjonsfagene som psykologi og medisin, hvor samfunnet forventer at det skal være en viss likevekt mellom kjønnene, sier han.

Ole Petter Ottersen

Rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen.

Foto: Victoria Wilden / NRK

Universitetet jobber med å spre interesse for fagene hos det kjønnet som er underrepresentert, og Studentparlamentet er enige i at det er viktig å skape gode rollemodeller.

– Kvotering eller kjønnspoeng er ikke løsningen i alle tilfeller, men kommer man over en kritisk grense må man vurdere det, sier Lægreid.

Aller dårligst ut kom studieprogrammet for klinisk ernæring. Her vil bare 6,3 prosent av høstens studenter være menn.