Hopp til innhold

Over 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven avdekket

Skandalen i Oslo fortsetter å vokse. Nye tall fra Velferdsetaten dokumenterer over 100.000 brudd på arbeidsmiljøloven totalt i kommunen de siste årene.

Johansen og Tellevik Dahl

STYRER BYEN: Helsebyråd Tone Tellevik Dahl (t.h.) leder etater som har rapportert om over 80.000 brudd på arbeidsmiljøloven de siste årene. Til venstre er byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Velferdsetaten i Oslo kommune har totalt 6852 brudd på Arbeidsmiljøloven fra 2016 til og med september 2019.

Det viser tall som NRK har fått innsyn i.

– Dette er for høye tall. Nå er det viktig for oss å gå inn i systemene våre å se hva slags type brudd det er snakk om, sier direktør i Velferdsetaten, Guri Bergo, til NRK.

Hun er ikke fornøyd med at hennes etat nå føyer seg inn i rekkene av andre etater i Oslo kommune som har mange brudd på arbeidsmiljøloven.

Med de siste tallene er antall dokumenterte overtidsbrudd de siste årene nå over 100.000.

– Tar disse bruddene på alvor

Velferdsetaten jobber blant annet med tiltak for rusmisbrukere, boliger for grupper med særlige behov og med å skape et trygt miljø i Oslo sentrum.

– Vi tar disse bruddene på alvor. Vi går nå gjennom alle rutinene våre. Vi skal sørge for at alle forstår hva som er gjeldende regelverk, sier Bergo.

Hun har nå kalt inn alle lederne i etaten til en samling for å følge dette opp.

Se fullstendig oversikt over lovbruddene nederst i saken.

– Bra at tallene kommer fram

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier byrådet tar bruddene på arbeidsmiljøloven svært alvorlig.

– Vi har varslet en gjennomgang av oppfølgingen av arbeidsmiljøloven i hele kommunen. Vi må sikre at alle virksomheter i kommunen har ordninger, systemer og rutiner som bidrar til at arbeidsmiljøloven og annet regelverket overholdes og at avvik fanges opp, sier Johansen.

– Det er bra at vi får fram tallene nå. Det gir grunnlag for å gå inn i de ulike lovbruddene, vurdere alvorlighetsgraden og sette inn tiltak.

jc2j1bwFHks

LOVBRUDD: Tall NRK har fått viser at bruddene på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune nå nærmer seg 100.000 de siste årene.

Foto: Terje Bendiksby

Arbeidstilsynet skal granske hele kommunen

Fredag varslet Arbeidstilsynet at de vil gjennomføre tilsyn med hele Oslo kommune.

Det skjer etter at NRK avslørte mer enn 15. 000 brudd på arbeidsmiljøloven i byråd Lan Marie Bergs (MDG) etater.

Men Bergs etater er imidlertid ikke de eneste der det har florert med brudd på regelverket.

Fredag fikk NRK innsyn i registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i Helseetaten, Renovasjonsetaten (REN) og Plan- og bygningsetaten i Oslo.

Her er det registrert tilsammen 11.015 brudd på loven de siste årene.

Fredag ble det også kjent at Sykehjemsetaten i Oslo kommune har mer enn 65.000 brudd siden 2013. Etaten er landets største arbeidsgiver for sykehjemsansatte.

Det er kravene om arbeidstid, overtid og hviletid som er brutt.

For mange ekstravakter

Velferdsetaten er en fagetat i Oslo kommune med 1300 ansatte.

De samarbeider med bydelene, spesialisthelsetjenesten, brukerorganisasjoner og andre ideelle organisasjoner.

De siste tre årene har altså etaten brutt arbeidsmiljøloven 6852 ganger.

– Vi tror bruddene stort sett dreier seg om ekstravakter. Trolig har ansatte jobbet for mye eller for mange søndager på rad, sier etatsdirektør Bergo.

Oslo kommune er en av landets største arbeidsgivere, med over 53.000 ansatte. De siste fire årene har kommunen vært styrt av et rødgrønt byråd.

Brudd på overtid i Oslo kommune

Etat

Brudd

Tidsperiode

Antall ansatte 2019

Ansvarlig byråd i dag

Sykehjemsetaten

65694

2013-aug 2019

12051

Robert Steen (Ap)

Helseetaten

9748

2016-sept 2019

1201

Robert Steen (Ap)

Barne- og familieetaten

7842

2016-sept 2019

960

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Velferdsetaten

6852

2016-sept 2019

1300

Omar Samy Gamal (SV)

Brann og redningsetaten

6616

2016-sept 2019

500

Lan Marie Berg

Vann og avløpsetaten

5616

2016-sept 2019

616

Lan Marie Berg (MDG)

Utviklings og kompetanseetaten

1212

oktober 2017-september 2019

350

Einar Wilhelmsen (MDG)

Rådhusets forvaltningstjeneste

1112

januar 2017-sept/okt 2019

70

Raymond Johansen (Ap)

Kulturetaten

3765

juli 2016- september 2019

450

Rina Mariann Hansen (Ap)

Bymiljøetaten

3099

2017-sept 2019

900

Lan Marie Berg (MDG)

Renovasjonsetaten

885

2017-sept 2019

449

Lan Marie Berg (MDG)

Oslo Havn

727

2016-sept 2019

105

Victoria Marie Evensen (Ap)

Energigjennvinningsetaten

857

2017-aug 2019

140

Lan Marie Berg (MDG)

Utdanningsetaten

605

2017-2019

15.000

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Plan og bygningsetaten

370

2016-aug 2019

450

Hanna E. Marcussen (MDG)

Klimaetaten

277

juni 2018-sept 2019

43

Lan Marie Berg (MDG)

Eiendoms- og Byfornyelsesetaten

92

januar 2016- september 2019

140

Hanna E. Marcussen (MDG)

Fornebubanen

16

mars 2019-sept 2019

14

Lan Marie Berg (MDG)

Næringsetaten

651

januar 2016- september 2019

85

Victoria Marie Evensen (Ap)

Gravferdsetaten

15

2017-sept 2019

196

Rina Mariann Hansen (Ap)

Totalt

116.041

Kilde: Etatenes egne datasystemer. Flere etater mangler lokale avtaler i systemene. Tallene kan derfor vise for mange brudd.