Østkant på begge sider av Akerselva

Det er ikke Akerselva som deler østkanten og vestkanten.

Akerselva
Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Spør du en tilfeldig passerende i Oslo gater hvor grensen mellom østkant og vestkant går er sjansen stor for at de sier Akerselva.

Men ifølge forskere og historikere er det langs Uelands gate den historiske grensen mellom øst og vest går.

Geografisk beliggenhet ikke viktig

Forskjellen mellom østkant og vestkant ble til den dagen slottstomten ble utpekt i 1823. Byens finere borgere fulgte med slottet.

- Det er i dag ikke stedet man vokser opp i som avgjør hvordan en snakker. Innbyggere i Oslo kjenner hverandre på tvers av geografiske områder og på den måten blir de eksponert for forskjellige talemåter, sier språkforsker Janne Johannesen ved Universitetet i Oslo

Johannesen mener at geografisk beliggenhet ikke er avgjørende for hvordan folk snakker.

- I dag velger man seg en talemåte som passer best til den personen en ønsker å være. Noen ønsker å framtre på en bestemt måte som viser at de tilhører en gruppe mennesker som har høy utdannelse, dette vil påvirke deres talemåte, sier Johannesen.

Vest ikke vest og øst ikke øst

Bestum, 1952
Foto: Børretzen, Sverre A. / SCANPIX

Johannesen forteller at forestillingen om en todelt Oslo, der arbeidere bor i øst og besteborgerlige i vest, er en myte.

- Det er ikke mange som vet at Bestum er et gammelt arbeiderstrøk. Også i dag kan vi finne gamle arbeidere som snakker brei østkantdialekt, og det midt i tjukkeste vestkant, fniser Johannesen.

Hun tilføyer Nordstrand som et motsatt eksempel. Der snakker folk vestkantsosiolekt selv om Nordstrand geografisk er på østkanten.

Forskjellen på talemåten kan være stor mellom ekstrem vestkantsosiolekt og ekstrem østkantdialekt. Men disse forskjellene holder på å viskes ut.

Birkelunden
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

- Det spørs om vi ikke er vitne til en gentrifisering. Områder som Grunerløkka og Kampen har blitt populære områder å bo i. Mange velstående, høyt utdannede vestkantfolk har flyttet til disse områder. Dette har også endret den tradisjonelle dialekten i området, sier Johannesen.

Les også:

Ber østkanten lære av vestkanten

Kaller Stang en naiv klovn