Hopp til innhold

Østfold sier ja til Akershus-frieri

Fylkesordføreren i Østfold har innledet ekteskapssamtaler med sin kollega i Akershus. De to fylkene kan bli slått sammen til ett.

Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i Østfold snakker med kollega Anette Solli (H) i Akershus om sammenslåing av de to fylkene.

Foto: Siw Mariann Strømbeck / NRK

Det er i forbindelse med regionreformen, som går hånd i hånd med den mer omtalte kommunereformen, idéen om å slå sammen Akershus og Østfold har dukket opp.

Anette Solli

Ekteskapsinvitten fra Anette Solli (H) blir godt mottatt i Østfold.

Foto: Olav Juven / NRK

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus sa til NRK tirsdag morgen at Østfold og Akershus er et naturlig sted å begynne når politikerne vurderer nye og større regioner parallelt med nye og større kommuner.

– Østfold har en mengde likhetstrekk med Akershus. Østfold grenser til oss og til Sverige, og vi har jo ikke tenkt å gi slipp på dem, sier hun.

– Der er Anette Solli og jeg helt på linje. Vi har hatt en del samtaler rundt dette og er enige om at dette skal vi gå videre på, sier fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i Østfold.

– For Østfold det helt opplagt at Akershus er det mest nærliggende å danne en felles region med, sier Haabeth.

Fylkesordføreren i Østfold er positiv til å se på en sammenslåing av Østfold og Akershus.

Oslo ville også vært en naturlig del av en slik region. Hovedstaden, som både er kommune og fylke, er foreløpig ikke en del av samtalene på grunn av Oslos skepsis mot å ha et forvaltningsnivå mellom seg selv og staten.

En region for hele Østlandet?

En sammenslåing av Akershus og Østfold er likevel ikke det eneste aktuelle utfallet av regionreformen. Ole Haabeth leder Østlandssamarbeidet, der alle åtte fylker på Østlandet er representert.

Østlandssamarbeidet møttes i Galleri Oslo i dag for å drøfte nettopp regionreformen og mulighetene for en ny superregion der hele landsdelen er med.

– Jeg synes det er interessant å utrede det. Fordelen er helt opplagt at man kan overta flere oppgaver fra staten og få dette underlagt en mer direkte folkevalgt kontroll, sier Ole Haabeth.

Kan overta togene

Større regioner kan ifølge Haabeth ta enda større ansvar for veier og kollektivtrafikk ved å ta over lokal- og regiontog. Han trekker også fram regional forsknings- og næringsutvikling og muligens også en overtakelse av sykehusene, selv om han tror dette sitter lenger inne.

NRK har tidligere kartlagt en rekke mulige kommunesammenslåinger på tvers av grensa mellom Akershus og nabofylkene.

Ole Haabeth i Østfold er derfor enig med Anette Solli i at også nye fylker presser seg fram.

– Det er nesten helt umulig å se for seg en kommunereform uten at man samtidig gjør noe med regionnivået, sier Ole Haabeth.

Kommuner rundt Oslo