Østfold-politikere gir bort kraftaksjer før Viken opprettes

Flere hundre millioner kroner forsvinner før tre fylker blir storfylket Viken neste år. Haldens ordfører tror kommunene taper på det i det lange løp.

Brekke kraftstasjon

Brekke kraftstasjon i Halden er et av anleggene som produserer strøm for Østfold Energi.

Foto: Østfold Energi

– Dette vil gjøre Vikens muligheter til å være en god og kraftfull aktør dårligere. Det er synd, sier fylkesordfører Anette M. Solli (H) i Akershus.

Neste år blir Akershus, Østfold og Buskerud til landets mest folkerike region når Viken opprettes. Regionen er omstridt, også blant politikerne som skal gjennomføre sammenslåingen.

Onsdag besluttet politikerne i fylkesutvalget i Østfold å gi en del av aksjene i Østfold Energi til fylkets kommuner i stedet for å ta dem med inn i Viken.

Store verdier

Flere lokalpolitikere i Østfold har tidligere advart mot å la «arvesølvet i Østfold gå til skoler i Buskerud». Men ordføreren i Halden synes ikke noe om å få aksjene.

– Vi kan ikke forvente at de andre fylkene skal dele med oss når ikke vi vil dele med dem. Det er enorme verdier i Akershus Energi. Hvis de gjør det samme, så taper vi på dette i det lange løp, sier Thor Edquist (H).

Thor Edquist

Halden-ordfører Thor Edquist synes Østfold burde dele med resten av Viken.

Foto: NRK

Østfold Energi er anslått å være verdt mer enn fem milliarder kroner, og fylkeskommunen eier halvparten. År etter år har det gitt eierne enorme inntekter. I år var utbyttet på 130 millioner kroner.

Fylkespolitikerne i Østfold er enige om at ti prosent av aksjegaven skal gis til kommunene før Viken opprettes, mens ytterligere 30 prosent gis om tolv år. I tillegg får kommunene tilbud om å kjøpe aksjer.

Tidligere har Buskerud besluttet å overføre sitt energiselskap til kommunene, men de skal bidra med en pengepott fra aksjesalg.

– Uaktuelt

For Akershus, som eier 100 prosent av Akershus Energi, er det derimot uaktuelt å gjøre det samme som Østfold.

– Det har ikke vært noen sak hos oss, og det håper jeg heller ikke at det blir, sier fylkesordfører Solli.

Anette Solli, fylkesordfører i Akershus (H)

Fylkesordfører Anette M. Solli i Akershus vil ikke bruke ordet illojalt om Østfold-politikernes vedtak.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

– Er det illojalt av Østfold å gjøre dette før Viken opprettes?

– Jeg vil ikke bruke den merkelappen. Men dette gjør fylkeskommunens mulighet til å gjøre jobben dårligere, sier hun.

– Langdryg sak

Ettersom størstedelen av aksjene overføres først om tolv år, håper politikerne å gjennomføre viktige utbyggingsprosjekter før verdiene forsvinner.

Onsdagens vedtak ble tatt i fylkesutvalget, så den endelige avgjørelsen kommer først når fylkestinget behandler saken i sommer.

– Dette har vært en langdryg sak vi hadde behov for å lande. Det som nå er vedtatt, er i tråd med det vi tidligere har foreslått, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap).

I diskusjonen tok enkelte til orde for å overføre alle aksjene. Frps Leif Eriksen synes det å gi bort inntil halvparten var et ok kompromiss.

– Det har vært stemmer i vårt parti som mener aksjene bør gå til kommunene. Vi har lyttet til det og kommet til et omforent forslag som gir både kommunene og Viken penger, sier Eriksen.