Fremleggelse av statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Østfold i statsbudsjettet

 • Penger til restaurering

  Østfoldmuseene får 11,8 millioner kroner til restaurering av arbeiderboligene St. Olavs Vold i Sarpsborg. Prosjektet er kostnadsberegnet til 35,4 millioner. Østfoldmuseene vil istandsette den fredede teglbygningen, som i 1840-årene ble bygd for arbeidere ved Borregaard.

  St.Olavs vold Borgarsyssel Museum
  Foto: Tomas Berger / NRK
 • Mer penger til Seut-utbyggingen

  Regjeringen setter av 94 millioner kroner i statlige midler til å fullføre brua over Seutelva, restarbeider og sluttoppgjør. I tillegg er det lagt til grunn at 14 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma og utvider den 1,4 km lange strekningen til firefelts vei samt ny og utvidet bru over Seutelva. Det bygges også sykkelvei og fortau på strekningen. Veien skal etter planen åpnes for trafikk i november 2019.

  Midlertidig bru over Seutelva i Fredrikstad
  Foto: Statens vegvesen