Hopp til innhold

Østfold-havner nedprioriteres

Moss havn ligger for nær sentrum, mens innseilingen til Halden havn er for grunn, mener Kystverket.

Båt under Svinesundbruene
Foto: Rainer Prang / NRK

I en ny rapport fra Kystverket skisseres det hvilke havner som er viktige i stamnettet til sjøs.

Her blir de to Østfold-havnene nedprioritert.

Moss havn
Foto: Rainer Prang / NRK

  

Vanskelig å utvide

- Moss havn har en knapp arealsituasjon, sier kystdistriktsjef i Kystverket sørøst, Sven Arild Hansen.

- De mangler forutsetninger for å kunne utvide, i og med at havna ligger så nær bysentrum og bebyggelse, sier Hansen.

Også Halden havn havner utenom de fire havnene i regionen som anses som de viktigste i stamnettet.

Grunt vann

- Det er liten dybde og bredde i seilingsløpet gjennom Svinesund. Dermed blir det begrensninger på hvilke fartøyer som kan anløpe Halden havn, sier Sven Arild Hansen.

Rapporten understreker viktigheten av å ha et velfungerende stamnett også til sjøs, som kan kobles opp mot stamnettene på land. Målsettingen er å overføre gods fra vei til sjø og bane.

Havnesjef i Moss, Reidar M. Hansen, deler ikke Kystverkets bekymringer rundt Moss havn.

- Kan ikke hoppe bukk

- Vi har lest sånne rapporter litt for mange ganger til at vi legger for mye i dem. Selv er jeg optimistisk med tanke på framtiden. Snart kommer det ny flyplass på Rygge og kanskje også jernbanetunnel gjennom Moss. Det vil bety mye for havna, sier Hansen.

- Moss havn ligger midt mellom Oslo havn og Borg havn. Det nytter ikke å hoppe bukk over oss, sier Reidar M. Hansen.