Østfolds billigste sykkelvei åpnet

3,3 kilometer med ny gang og sykkelsti ble åpnet i Moss i dag, og det ble en svært rimelig løsning.

Åpning av sykkelsti

Sykkelveien ble åpnet i morges. Fra venstre: ordfører i Moss Tage Pettersen, fylkesvaraordfører Siv Henriette Jacobsen og avdelingsleder 'i jobb Moss' Kirkens Bymisjon Østfold, Odd Kjetil Valen.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Dette er en solskinnshistorie for oss som ønsker å få mer gang- og sykkelaktivitet i Østfold. Det er en gammel vei som var nedgrodd etter mange års forfall. Det som er gjort er at det er ryddet vegetasjon. I løpet av kort tid har man klart å gjenskape dette området til en fantastisk sykkelsti, forteller leder i samferdselskomiteen i Østfold fylkeskommune, Olav Ingebjørn Moe.

Gang og sykkelstien går fra Mosseporten mot Våler. et lite stykke innenfor fylkesvei 120 hvor det i snitt kjører 8 800 biler i døgnet.

– Alle monner drar, dette er første trinn på min drøm om et sammenhengende tilbud til myke trafikanter fra Moss til Kirkebygden i Våler, sier ordfører Reidar Kaabel i Våler kommune.

Utfordringen er å skaffe penger. Første etappe har vært langt billigere enn den som er vanlig.

Sykkelveien som åpner i dag har kostet 1.800 kroner pr meter. Vanligvis er prisen fra 10.000 – 30 000 kroner pr meter.

Billig sykkelvei i Våler

De røde strekene viser gjenstående strekninger, de fiolette er de som åpner i dag.

Foto: Østfold fylkeskommune

Sykkelulykke

Det er deler av den gamle bilveien mellom Moss og Rødsund bru i Våler som nå er rustet opp til gang og sykkelsti med både asfalt og lys

Spørsmålet om å ta i bruk denne strekningen til glede for myke trafikanter ble tatt opp av NRK Østfolds reporter Espen Torgersen, etter at en syklist ble påkjørt langs fylkesvei 120 i juni 2014.

Politikerne i Moss, Våler og Østfold fylkeskommune var positive til tanken, men hadde ingen løsning på hvordan opprustingen skulle finansieres.

Men våren 2015 åpnet politikerne i Østfold fylkeskommune pengesekken og bestemte seg for å ta regningen. I tillegg har personer på arbeidstrening hos Kirkens Bymisjon ryddet vegetasjon.

– Her har det vært en fantastisk innsats fra flere aktører. Her har blant annet Kirkens Bymisjon vært en viktig aktør: De har vært inne og ryddet vegetasjon og sysselsatt mange av sine folk som er i jobbprosjektet, forteller Moe.

– 20 personer fra Kirkens Bymisjon har jobbet sykkelveien, opplyser avdelingsleder Odd Kjetil Valen i «i jobb Moss».

For å få en sammenhengende gang og sykkelvei fram til Våler gjenstår det om lag 500 meter som Moss næringspark AS skal bygge. I tillegg er Statens vegvesen i gang med å planlegge ny bru ved Rødsund og noen hundre meter med gang og sykkelsti fram til kommunegrensa mellom Moss og Våler.

Ny sykkelvei i Moss

Den nye sykkelveien i Moss ligger flott til.

Foto: Nicolai Delebekk / NRK