Hopp til innhold

Osloskolen skiller barna

Mange osloforeldre er fortvilet over at barna deres ikke får gå på skolene de tradisjonelt sett sogner til eller skolen de ønsker å gå på.

Illustrasjonsbilde: Skolebarn
Foto: Keilen, Berit / SCANPIX

Flere osloskoler er nå stappfulle - og det fører til at venner må splittes.

Bare på Lilleborg har skolen sendt ut 30 brev til foreldre om at barna deres trolig må starte et annet sted.

Opprørt

Kjell Ribert er en av de mange foreldrene som er fortvilet. Hans sønn ønsker selv å begynne på Lilleborg skole sammen med vennene han har fått i Askeladden barnehage. Faren synes det er trist at sønnen må skaffe seg nye venner til høsten.

- Her har man åpenbart ikke tatt hensyn til all den kunnskapen vi har om hvor viktig vennskap er for barns oppvekstvilkår, og at vi vet at selvtillit og trygghet er et nødvendig fundament for læring, sier Ribert til Østlandssendingen.

Ifølge Ribert bryter man med dette over etablerte bånd barn imellom, og lar individer bære en byrde fellesskapet burde tatt hånd om.

- Man tar beslutningen på grunnlag av et kapasitetsproblem. Å la barna ta vare på vennskapsbånd de har hatt halve livet tar man ikke hensyn til, sier Kjell Ribert.

Han ber derfor politikerne om å tenke annerledes, og sørge for at barn som blir flyttet kan gjøre det sammen med andre barn de allerede kjenner ved å flytte grupper i stedet for individer.

Skylder på byrådet

Problemet med fulle skoler er størst i Grefsen-Sagene og Hasle-Løren området.

Leder i SVs bystyregruppe, Knut Even Lindsjørn, gir de

Knut Even Lindsjørn

Knut Even Lindsjørn.

Foto: SV

bekymrede foreldrene sin fulle støtte - og legger hele skylda på byrådet.

- Dette vitner først og fremst om dårlig planlegging. Høyre og Fremskrittspartiet har visst i mange år at skolekapasiteten ville bli sprengt i enkelte deler av Oslo, sier Lindsjørn.

Knut Even Lindsjørn mener dette skjer i sammenheng med at det på kort tid har blitt bygd tusenvis av boliger på kort tid, og at mange flytter til hovedstaden.

- Det kommer ikke som noen bombe akkurat. Vi må ta høyde for og planlegge at det kommer mange folk. Her ligger Oslo kommune nå på etterskudd, og det er derfor vi nå har disse problemene, sier han.

Forstår frustrasjonen

Utdanningbyråd Torger Ødegaard finner seg ikke i kritikken.

Torger Ødegaard

Torger Ødegaard.

Foto: NRK

Han sier skolebehovsplanen har blitt lagt fram for bystyret hvert år uten noen protester fra SV, og at to og en halv milliard kroner skal brukes på å utvide Oslos skolekapasitet.

Fortvilte foreldre kan han ikke tilby mer enn forståelse.

- Jeg skjønner veldig godt at man blir lei seg, fortvilet og sint når ikke barna kommer inn på den skolen man ønsker. Men det betyr jo ikke at man ikke får et veldig godt skoletilbud, og det er jo det som betyr mest. At skolen anstrenger seg for å ta imot barna på en god måte, og at barna trives og lærer noe, det er det viktigste, sier Torger Ødegaard.