Oslopolitiet: – Demente forsvinner fra institusjoner ukentlig

Politiet bruker store ressurser på å lete etter demente som forsvinner fra hjem og institusjoner. De ønsker ytterligere bruk av GPS-sporing.

Madserud sykehjem i Oslo

FORSVINNER: Ukentlig forsvinner personer med demens fra hjem eller institusjoner. For en uke siden forsvant en mann fra Madserudhjemmet (bilde). Han er ikke funnet.

Foto: Oslo Kommune

Politiet i Oslo sier de opplever at demente forsvinner fra sine hjem eller institusjoner ukentlig. Arbeidet med å finne dem igjen, krever store ressurser.

– Innsatsen for å finne dem igjen er krevende og i mange tilfeller haster det å finne dem som er savnet, sier Anders Lunnan Oksvold, gruppeleder for savnetgruppa i Oslo politiet.

Han forklarer at de fleste som blir borte kommer til rette igjen innen et døgn.

– Økt bruk av GPS-sporing hadde spart oss for ressurser og de pårørende for bekymring, sier Oksvold.

Det finnes ikke noen oversikt over hvor mange demente som forsvinner fra sine hjem eller institusjoner.

Forsvant for en uke siden

Lørdag for en uke siden forsvant 76 år gamle Håkon Olsen fra Madserudhjemmet i Oslo. For familien har det vært tøffe dager.

savnet mann

SAVNET: Håkon Olsen har vært savnet fra Madserudhjemmet i en uke.

Foto: Privat/Politiet

– Det er helt forferdelig. Jeg er nervøs og stresset. Det er vanskelig å sette ord på det, sier sønnen, Magnus Olsen.

Ifølge Olsen, har faren flere ganger gått ut på tur på egen hånd, og familien har ønsket GPS-sporing på ham.

– Dette var en av årsakene til at vi søkte om sykehjemsplass til han. Sånn sett burde han vært utstyrt med GPS. Dette har vært et tema, men det har aldri blitt noe av, sier Olsen.

Madserudhjemmet vil ikke uttale seg om denne saken, men henviser til Sykehjemsetaten. Direktør for fag og kvalitet i Sykehjemsetaten, Anne Kristin Bjåen, sier at de har gitt all nødvendig informasjon til politiet og at de har et godt samarbeid med dem.

– GPS brukes for altfor lite

Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen mener GPS-sporing brukes altfor lite i dag, men at bruken av GPS har kommet for kort.

– Det er på vei inn i kommuner og sykehjem, men så langt er det satt for lite i system og det er for mye opp til de enkelte. Vi må få satt dette skikkelig system, sånn at alle kan få nyte godt av de teknologiske fordelene, sier hun.

Hun mener teknologien må utvikles slik at det ikke blir for store kostnader og at det bør administreres via hjelpemiddelsentralen.

– Det må også lages systemer som gjør at noen følger med og kan rykke ut når noen går for langt bort, sier Rugtvedt.

Les også: Ny rapport: GPS-bruk øker livskvaliteten for demente

Skjer ofte

Det kan være vanskelig å hindre at demente går sin i vei. Ifølge Sykehjemsetaten i Oslo er det ikke rutine å låse døra.

– Sykehjemmene er et hjem for beboerne og de kan bevege seg fritt, med mindre det er gjort vedtak for den enkelte, sier Bjåen i Sykehjemsetaten.

savnet mann

TIPS: Håkon Olsen er fortsatt savnet og politiet ønsker tips fra publikum

Foto: Privat

Hun forklarer at GPS er tatt i bruk ved noen sykehjem i Oslo.

– Vi vurderer kontinuerlig å øke bruken av GPS i det enkelte tilfellet. Dette er for å øke trygghet hos beboere og pårørende. men det er også viktig å sikre at beboerens interesser for å kunne bevege seg fritt er ivaretatt.

Hun vil ikke kommentere Håkon Olsens forsvinning og viser til politiet.