Hopp til innhold

Oslofjordtunnelen er for bratt

– Det er alltid en risiko å kjøre i slike bratte tunneler, innrømmer Nils Erik Bogsrud, sjef i Statens vegvesen Akershus. Tunnelen ville ikke ha blitt bygget slik i dag.

Brann i Oslofjordtunnelen

Brann i Oslofjordtunnelen.

Foto: Edgar Dehli / Scanpix

Oslofjord-tunnelen kommer til å være stengt i minst to uker framover.

Vegvesenet tar ingen sjanser etter brannen torsdag, og har i et krisemøte besluttet og stenge tunnelen for vogntog på ubestemt tid, også etter at den er åpnet for normal trafikk.

Det er omfattende skader på en strekning på 500 meter som må repareres før Oslofjordtunnelen kan åpnes igjen etter brannen torsdag ettermiddag.

– Vi er nødt til å sørge for at alle systemer er oppe og går før man kan åpne. Vi har hatt inspeksjon av det elektriske anlegget i Oslofjortunnelen, sier Nils Erik Bogsrud, sjef i Statens vegvesen Akershus.

– I tillegg har vi funnet skader på veggelementer, og disse vil bli inspisert av eksperter i formiddag. Dersom veggelementene må skiftes kan det ta enda lengre tid før tunnelen kan åpnes igjen, fordi det er en stor jobb å skifte disse og de må spesialbestilles, opplyser han.

For bratt

Evakuerte Oslofjordtunnelen

Evakuerte Oslofjordtunnelen.

Foto: Tipser

– Er det en farlig tunnel å kjøre i?

– Det er en bratt tunnel, og derfor har vi veldig strenge sikkerhetsrutiner som gjør at vi stenger tunnelen ved den minste hendelse i tunnelen. Vi mener tunnelen er så sikker som den kan være, men det er alltid en risiko med tunneler som dette, sier Bogsrud.

Etter dagens forskrifter er tunnelen for bratt, men den er bygget etter tidligere forskrifter.

– Den er brattere enn vi skulle ønske at den var, sier Bogsrud.

Ukjent brannårsak

De vet fortsatt ikke hvorfor det brant. Politiet etterforsker hva som har skjedd.

12 personer måtte på sykehus med røykskader da et vogntog tok fyr i bunnen av den over syv kilometer lange tunnelen mellom Måna og Verpen like etter klokken 14.30 torsdag ettermiddag.

Den dramatiske ulykken er den andre vogntogulykken i Oslofjordtunnelen på under et halvt år. I mars i år ble sjåføren og tre andre personer skadet da et vogntog tok i fyr i bunnen av tunnelen.

Ifølge Statens Vegvesen skjedde ulykken torsdag på nesten samme sted.

– Vi har satt i gang tiltak for å forsterke skiltingen i tunnelen, sier Bogsrud.

Bremser for hardt

Lastebilsjåfører unngår Oslofjordtunnelen

Oslofjordtunnelen er allerede merket med skilt som forteller at strekningen har en stigning på syv prosent.

– Disse skiltene har stått der lenge, og er ment som et varsel til lastebilsjåfører. Vi har planer om å forsterke dette ved å sette opp skilt som mer direkte forteller sjåførene om å kjøre på lavt gir, forklarer Bogsrud.

Brann i Oslofjordtunnelen

Brann i Oslofjordtunnelen i mars.

Foto: John André Samuelsen / NRK

Etter ulykken i mars ble det konkludert med at vogntoget tok fyr fordi sjåføren satte ned farten med bremsene i stedet for å kjøre på lavt gir. Mye tyder på at det samme skjedde torsdag.

– Det er for tidlig å konkludere med hva som var årsaken til den siste ulykken, men vi har en mistanke om at det er samme årsak som tidligere. Brannen startet nesten på samme sted som i mars, i bunnen av tunnelen, sier han.

– Underdimensjonert

Norges Lastebileierforbund sier til Aftenposten.no at sikkerheten i den tungt trafikkerte tunnelen er for dårlig.

– Vi bare venter på den store smellen, sier Olav Klasson Vefald, regionsjef for Buskerud, Vestfold og Telemark Lastebileierforbund til avisa.

Ifølge Vefald utgjør den bratte tunnelen en alvorlig sikkerhetstrussel i seg selv fordi den er underdimensjonert.

– Det bratte partiet kommer uventet på mange, og er en stor påkjenning på bremsene. Resultatet er at det kan gå varmt i bremsene, sier han til Aftenposten.

Norges Lastebileierforbund mener det er behov for et krabbefelt for tungtrafikken ned i Oslofjordtunnelen.

Mange stengninger

I tillegg til å forbedre skiltingen har Vegvesenet bestilt et bedre varslingssystem.

– Vi har dessverre for mange stenginger av Oslofjordtunnelen. Dette får vi ikke varslet trafikantene godt nok om. Derfor har vi bestilt elektroniske tavler som raskere kan varsle bilistene. Prosjektet er et samarbeid mellom Buskerud og Akershus, sier vegdirektøren.

Etter ulykken i mars var tunnelen stengt i flere dager. Skadene etter brannen torsdag er trolig enda større.

Stenges 300 ganger i året

Oslo-fjord-tunnelen stenges 300 ganger i året.

Flesteparten av disse stengningene er ikke planlagt, skriver Aftenposten.

Ifølge Statens vegvesen skyldes mellom 250 og 270 stengninger alt fra gjenstander som faller av biler, biler som går tom for bensin og mer dramatiske hendelser som torsdagens brann.