Oslofjordtunellen

  • Oslofjordtunellen stengt

    Oslofjordtunnelen er midlertidig stengt i begge retninger fordi det henger noe ned fra tunneltaket. Tunellen åpner når skaden er utbedret, men det er uvisst hvor lang tid dette tar.