Europavei planlagt og skrinlagt i 30 år

Naboene til E134 Oslofjordforbindelsen har levd med vinglete veivalg i flere tiår. Flere hundre millioner kroner har vært brukt til utredning. Nå skal ytterligere 50 millioner brukes. Men ingen vet om veien blir noe av.

Dronefoto, E134, Lahell

I over 30 år har innbyggerne på Lahell ventet på ny vei. Mange bor langs E134 Oslofjordforbindelsen.

Foto: Tor René Stryger / NRK

– Jeg har bodd her i 27 år og vært på utallige møter med Statens vegvesen hvor de har lovet oss ny vei, men ingen ting har skjedd.

Steinar Engebretsen bor bare noen få meter fra europaveien på Lahell i Lier. En stamvei politikerne har lovet skal flyttes og bygges ny. Veien er en del av Oslofjordforbindelsen, og støy er bare en av utfordringene naboene daglig må leve med.

Steinar Engebretsen, veinabo E134

Veinabo Steinar Engebretsen søker tilflukt fra støv og støy på baksiden av huset sitt.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– På terrassen er det ikke mulig å sitte. Da må du i så fall sitte alene, for det går ikke an å prate med noen. Så vi søker ly på baksiden av huset, så langt unna veien som det går an å komme.

Ventet i 30 år

I 30 år har Statens vegvesen prosjektert en ny vei, delvis i tunnel og delvis gjennom et åkerlandskap, med noe av den mest verdifulle matjorda på Østlandet. Og i 30 år har prosjektet blitt stoppet gang etter gang. Hovedsakelig på grunn av manglende politisk vilje på Stortinget til å bevilge nok penger til prosjektet.

E134 Dagslett E18, informasjon fra Vegvesenet, Statens Vegvesen

Det har blitt delt ut mange informasjonsskriv fra Vegvesenet i løpet de 30 årene naboene har ventet på ny vei.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Forholdene på Lahell, både for dem som bor langs veien og de som daglig bruker den, er altfor dårlig og oppfyller ikke gjeldende krav til sikkerhet og fremkommelighet, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Nils Brandt.

I dag bruker rundt 20.000 bilister veien daglig, og 20 prosent av trafikken er tungtransport.

Statens vegvesen har brukt flere hundre millioner kroner bare på å prosjektere og planlegge en ny vei, og når de nå går i gang igjen, må de bruke ytterligere 50-75 millioner kroner.

Nils Brandt, Statens Vegvesen, prosjektleder

Nils Brandt, prosjektleder i Statens vegvesen, ser på kartet over forskjellige trasévalg.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Bortkastede penger

På spørsmål om pengene man nå skal bruke på planlegging er bortkastede penger hvis prosjektet på nytt blir forkastet, er prosjektleder Nils Brandt tydelig:

– Ja.

3,8 friske veimilliarder har samferdselsminister Knut Arild Hareide sagt foreløpig ja til å bruke, på det som skal bli nesten 6 kilometer med ny vei.

Fire veialternativ skal utredes. To av dem vil koste godt over en halv milliard mer enn det Hareide har lagt på bordet. Han vil ikke stille til intervju med NRK, men svarer skriftlig via sin statssekretær, Ingelin Noresjø (KrF).

Ingelin Noresjø

Ingelin Noresjø er samferdselsministerens statssekretær.

Foto: Susanne Forsland / Nordland fylkeskommune

– Vi har fastsatt et mål for å sikre god kostnadsstyring tidlig i planfasen. Vi har lyttet til Statens vegvesen, men dette er ikke et uttrykk for at vi har tatt stilling til valg av trase, eller konkludert på noe vis.

Ordføreren er ikke fornøyd

Lier-ordfører Gunn Cecilie Ringdal er glad for at det brukes nye milliarder på stamveien, men hun er likevel ikke fornøyd.

Gunn Cecilie Ringdal, ordfører Lier kommune

Lierordfører Gunn Cecilie Ringdal sier flere av traseene folk i Lier ønsker seg vil koste mer enn de 3,8 milliardene vi foreløpig er lovet.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Det er ikke nok hvis vi velger traseen mange i Lier ønsker seg, og som legger minst beslag på den verdifulle matjorda vår. Forrige gang vi skulle bygge i 2018 stoppet det på grunn av penger. Det kan ikke skje igjen.

Veinabo Jon-Andreas Sognnæs står med hendene fulle av informasjonsmateriell fra vegvesenet fra de siste 10 årene. Han forteller at det er lite som skal til før hverdagen snus fullstendig på hodet.

Jon-Andreas Sognnæs, veinabo til E134 på Lahell, statens vegvesen

Løftene om ny vei har vært mange, senest i 2016, men enda er ikke spaden satt i jorda.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Skole, barnehage og togstasjon ligger bare 5 minutter unna. Men det er ikke uvanlig at vi bruker opp mot en time, én vei, under de rette forholdene. Har det for eksempel skjedd en ulykke andre steder i distriktet, så forplanter det seg fort til denne veien.

– Vi blir bare reddere og reddere for barna våre når vi ser den økende trafikkmengden, forteller Kjell Haga. Han er leder i Lahell vel og har stått på barrikadene og kjempet for en ny vei i mange år, uten å bli hørt.

Kjetil Haga, leder i Lahell Velforening

Kjetil Haga, leder i Lahell Velforening frykter for barnas sikkerhet når tungtrafikken dundrer forbi

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Dette er en vei alle vil ha. At man ikke har klart å bygge den på 30 år er helt uforståelig.