Osloelevene er flinkest i landet

Elevene i 10. klassetrinn i Oslo er best i landet i matematikk, engelsk og norsk hovedmål.

Avansert matematikk

På Engebråten skole klarte 10-klassingene 4,7 i snitt i matematikk. Snittet i Oslo var 3,7 i år. Og Oslo var best i landet.

Foto: Colourbox.com

I dag la Utdanningsdirektoratet ut de foreløpige eksamensresultatene for våren 2017. De regnes som foreløpige fordi resultatene kan forandre seg litt etter at elevenes klager på karakterer er behandlet.

Ser vi på fylkesgjennomsnittene kommer Oslo svært godt ut.

  • I engelsk har elevene i Oslo 4 i karaktersnitt. De neste på lista er Hordaland og Akershus med 3,9.
  • I matematikk har elevene i Oslo 3,7 i snitt. Det neste fylket på lista er Akershus med 3,6.
  • I norsk hovedmål kom Oslo best ut med 3,8 i snitt, mens de neste på lista er Østfold, Sør-Trøndelag og Akershus med 3,6.
  • Bare i norsk sidemål var det ikke Oslo som kom på topp. Der er elevene i Sogn og Fjordane best med et snitt på 3,6. Men Oslo kom hakk i hæl med 3,5.

Over halvparten av elevene fikk 5 eller 6 i matte

På Engebråten skole fikk 57 prosent av elevene (inkludert de med spesialundervisning) karakteren 5 eller 6 i matematikk.

Hvordan får man til noe slikt? Gro Ludvigsen er en av mattelærerne på Engebråten. Hun sier at skolen begynte å forandre undervisningen da det kullet som gikk ut nå begynte i åttende klasse.

Gro Ludvigsen

Gro Ludvigsen er mattelærer på Engebråten.

– Vi sluttet å følge lærebøkene, og begynte å følge de upopulære målene til Oslo kommune. Men det elevene skulle lære var ikke i samsvar med bøkene. Så da måtte vi legge om undervisningen for å få det til.

Den største forskjellen er kanskje at lærerne bruker et halvt år på hvert matematikktema. Geometri kan være et halvårstema. Likninger og algebra kan være et annet.

– På den måten kan de flinkeste dure i vei på egen hånd med å se video, men de som ikke er så sterke i matematikk rekker å lære hvert tema ordentlig. Tidligere hoppet vi mellom de forskjellige temaene.

En av lærerne har lagd flere hundre mattevideoer eleven kan bruke. Gro Ludvigsen har lagd oppgaver til.

Eleven velger lærer

Alle 10-klassene på Engebråten har matematikk samtidig, og dørene mellom rommene er åpne. Seks lærere underviser samtidig og en elev kan selv velge den læreren som passer best.

Gro Engebråten sier at det ikke er femmer- og sekser-elevene som er de mest interessante i denne sammenhengen.

– For de er jo selvgående. For oss er det mest interessante at skolen bruker mye ressurser på de som ligger på det laveste nivået. Det er mange som går fra 2 til 3 på karakterskalaen.

Det krever svært mye av en elev å gå fra 5 til 6. Men å gå fra 2 til 3 er en bragd.

Gro Engebråten