Hopp til innhold

Oslobarna leser best

Skolebyråd Torger Ødegaard (H) jubler over resultatene fra de nasjonale leseprøvene.

Jente leser bok i sofa

Barna i Oslo leser best. Illustrasjonsfoto.

Foto: Elena Elisseeva / Scanpix

Torger Ødegaard, Byråd for kultur og utdanning i Oslo

Høyres skolebyråd kan glede seg over oslobarnas topp-plassering i nasjonale prøver.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Osloskolen topper årets resultatliste for nasjonale prøver i lesing med resultatene 2,2 for 5. trinn og 3,3 for 8. trinn.

Landsgjennomsnittet i er på 2,0 for 5. trinn og 3,1 for 8. trinn.

Skolebyråden jubler

– Jeg er utrolig glad for at Oslo er best i landet på lesing i femte og åttende trinn. Vi har hatt en markant fremgang, særlig på femte trinn.

– Og det er stadig færre elever som leser på det laveste nivået, sier skolebyråd Torger Ødegaard (H) som i gledesrusen selv tok kontakt med NRK Østlandssendingen.

– Politikken virker

Skolebyråden mener resultatene betyr at Osloskolen bidrar til sosial mobilitet.

– Vi greier å løfte elevene som sliter og samtidig utfordre de flinkeste, noe som er viktig i en by som har en så sammensatt og fargerik elevflokk. Det viser at politikken virker, sier Ødegaard.

Kritikken

Osloskolen har blitt kritisert for for å frita de svakeste elevene, og dermed oppnå et unormalt høyt snitt på de nasjonale prøvene.

31. oktober skrev Aftenposten at 1 av 4 elever fritas fra prøvene.

Men Ødegaard er ikke enig i kritikken.

– Vi kan dokumentere at av de elevene som skal vurderes for fritak, har vi flere elever som fullfører og deltar på de nasjonale prøvene enn i resten av landet, sier han til NRK Østlandssendingen.

Les mer om fritak på Utdanningsetatens nettsider.

Nytt i år

Nytt i år er at 9. trinn gjennomførte samme leseprøve som elevene på 8. trinn. Niendeklassingene fungerer dermed som en referansegruppe.

Analysene viser at elevene på 9. trinn som ventet presterer bedre enn elevene på 8. trinn.

Utdanningsdirektoratet sier at foreløpige analyser av årets nasjonale prøver i lesing viser at prøvene gjennspeiler virkeligheten i stor grad.

Prøven har en god fordeling av lette, middels og vanskelige oppgaver og gir informasjon om elever på alle mestringsnivåene, skriver direktoratet på nettsidene sine.

Små kjønnsforskjeller

Prøveresultatene viser at det er små kjønnsforskjeller, men at jenter gjør det litt bedre enn gutter.

Forskjellene er imidlertid mindre for høyt presterende elever, og kjønnsforskjellene på 8. trinn gjenspeiler de på 5. trinn.

Se alle prøveresultatene på Utdanningsdirektoratets nettsider.