Oslo: En halv milliard til sosialhjelp på fem måneder

Utgiftene til sosialhjelp økte med over 9 prosent de første fem månedene. Hovedårsaken til økningen er at Oslo vokser fort.

NAV

ØKTE SOSIALUTGIFTER: Utgiftene til sosialhjelp i Oslo var på 472 millioner kroner de fem første månedene i år.

Foto: Hans Erik Weiby

Hovedårsaken til økningen er at Oslo blir større, sier byrådssekretær for helse og sosiale tjenester Bjørn Ove Fjellandsbø.

– Oslo er Nord-Europas raskest voksende by og sammen med denne veksten får vi også vekst i den økonomiske sosialhjelpen. Oslo påvirkes også av utviklingen i arbeids- og boligmarkedet.

Nordre Aker har størst økning

Bjørn Ove Fjellandsbø, NHO Service

Bjørn Ove Fjellandsbø, byrådssekretær for helse- og sosiale tjenester.

Kommunal sosialhjelp er i hovedsak hjelp til livsopphold og husleie. Oversikten så langt i år viser at det er store forskjeller mellom bydelene. Bydel Nordre Aker hadde den største økningen i sosialutgifter med nesten 37 prosent ut mai i år, sammenliknet med de fem første månedene i fjor.

– Nordre Aker er en tilflyttingsbydel og ved utbygging av nye boliger så har det også blitt flere boliger for utleie. Det kan ha ført til at flere trenger hjelp til husleie, sier Bjørn Ove Fjellandsbø.

Bydel St. Hanshaugen kan på sin side vise til nedgang i sosialhjelputgiftene. Bydelsdirektør Ellen Oldereid sier de har forsøkt å finne alternativer til å gi sosialhjelp og at de har jobbet mye med å skaffe folk bolig.

Flere trenger hjelp over lengre tid

Hvis utviklingen med økte sosialhjelputgifter fortsetter utover året kan Oslo ende opp med et forbruk på 1.1 milliard kroner, skriver byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester i sin statusrapport. Dette er i så fall 53 millioner kroner mer enn budsjettert. Oslos samlede budsjett for 2015 er på over 55 milliarder kroner.

– I likhet med resten av kommune-Norge erfarer vi at flere trenger hjelp over lengre tid, altså at stønadsperioden øker og at det er noe høyere gjennomsnittlig utbetaling per mottaker.

Etter at byrådet så at det gikk mot merforbruk satte av 50 millioner ekstra til bydelene i revidert budsjett i mai.

– I tillegg har vi sentralt satt av ytterligere 25 millioner kroner i en risikoavsetning. Etter sommeren skal vi lage en tiltaksplan for å motvirke veksten i utbetaling av sosialhjelp, sier Bjørn Ove Fjellandsbø.

– Sliter med å klare seg i samfunnet.

Preben Winger, fungerende bydelsdirektør Nordre Aker

Fungerende bydelsdirektør i Nordre Aker Preben Winger sier Nav jobber med å hjelpe de som trenger støtte over på trygd og i jobb.

Foto: Victoria Wilden / NRK

I bydel Nordre Aker begynte de å merke at flere trengte hjelp i slutten av 2014. Det toppet seg i mars i år, forteller fungerende bydelsdirektør i Nordre Aker, Preben Winger.

– Det er en del mennesker som sliter med å klare seg i samfunnet vårt.

De internasjonale trendene merkes også i Nordre Aker. Det er en del EØS-borgere som tar kontakt, samtidig bygges det mange utleieboliger i bydelen og mange av dem som leier trenger hjelp.

– En stor andel av de som henvender seg sliter med å betale husleien. Det er et forholdsvis høyt kostnadsnivå i Nordre Aker.

Men trenden har snudd de siste månedene, ifølge bydelsdirektøren. Nav jobber både med å få folk i jobb og å få folk som ikke kan jobbe fra sosialhjelp til trygd.

– Vi har satt egne folk på å fremskaffe jobbtilbud. Vi har samtaler med bedrifter i vårt område for å skaffe arbeidsplasser. Vi ser nå at trenden har snudd og at utgiftene går ned, og at antall klienter går ned. Vi er ved godt mot og tror vi er på rett spor.