Oslo vil tape mest

Oslo kommune har mest å tape dersom staten overtar all vannkraft.

Rånåsfoss kraftstasjon

Rånåsfoss kraftstasjon i Sørum kommune er eid av Akershus Energi AS.

Foto: Thorberg, Erik / SCANPIX

Oslo kan tape 1,5 milliarder kroner som følge av hjemfallsdommen, og dermed bli landets største taper etter gårsdagens avgjørelse i EFTA-domstolen.

Det er meglerhuset Pareto Securities som har regnet ut tallet, skriver Dagens Næringsliv.

Oslo er eier i kraftprodusenten E-co energi, og er landets nest største kraftprodusent.

Akershus bekymret

Fylkesordfører i Akershus, Hildur Horn Øien (KrF)

Hildur Horn Øien

Foto: Gunnar Lier / Gunnar Lier

EFTA-domstolens opphevelse av norsk råderett over norsk vannkraft bekymrer også fylkesordfører Hildur Horn Øien (Krf) i Akershus.

Fylkeskommunen er en av landets største kraftprodusenter.

Etter dommen i EFTA kan løsningen bli at Staten overtar fylkets pengemaskin.

Vurderer hjemfall for alle

Stoltenberg og mange andre partiledere peker på at EFTA-domstolen ikke sier nei til hjemfall som ordning, men at den norske praktiseringen ikke blir akseptert.

Dommerne mener det er ulovlig forskjellsbehandling når private eiere av kraftverk må overdra sine eierandeler til staten uten vederlag etter 60 år, mens offentlig eide kraftselskap opererer uten tidsrammer og krav om hjemfall.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

- Denne regjeringen vil sikre nasjonal råderett over kraftressursene, og det er mulig å bruke hjemfall. En tenkelig modell er at vi innfører hjemfall for alle kraftverk, også kommunale, sier Stoltenberg.

- Helt avgjørende for oss

Men fylkesordfører i Akershus, Hildur Horn Øien, synes ikke dette er en god løsning.

- Vi tar ut hundretalls milloner, og det har vært helt avgjørende for vår evne til å bygge ut skoler og ta på oss det ansvaret vi har, sier Horn Øien, til NRK Østlandssendingen.

- Vi har hatt handlefrihet fordi vi har hatt disse verdiene, derfor er det viktig at de beholdes i fylkeskommunens eierskap. Det vil bli en viktig sak for oss også i valgkampen, sier Horn Øien.

Frykter salgsskred i kommunene

Reaksjonene fra både regjerings- og opposisjonspartier er at nasjonal kontroll med vannkraftressursene må opprettholdes, på tross av dommen fra Luxembourg. Alle mener at det må finnes alternative løsninger.

SVs Ingvild Vaggen Malvik mener at EFTA-dommen ikke kan bli stående slik den er i dag.

- Domskjennelsen kan utløse et salgsskred i kommuner som frykter at deres eierandeler blir null verdt når hjemfallsåret kommer og staten overtar vederlagsfritt, sier hun.

- Må kompensere kommunene

Venstre

Lars Sponheim

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Både Venstreleder Lars Sponheim og KrFs leder Dagfinn Høybråten mener også det er fullt mulig for Norge å beholde den nasjonale råderetten på dette området, men at det må gjøres endringer i måten hjemfallsordningen praktiseres på.

Sponheim peker på to modeller: At hjemfall bare utløses ved salg (enten fra private eller kommunale/fylkeskommunale eiere) eller at hjemfallsordningen gjelder likt for alle eiere.

- I den siste modellen er det avgjørende at det finnes gode og lovlige kompensasjonsordninger for kommuner og fylker som i dag har store verdier knyttet til eierskap i vannkraft, og som vil tape på en massiv overføring av formue til staten, sier Sponheim.

Høybråten betegner vannkraft og fossefall som norsk arvesølv og viser til at det såkalte hjemfallsutvalget fra 2004 skisserte flere alternative modeller.