Hopp til innhold

Oslo vil bruke mer bompenger på t-banetunnel

Oslo-politikerne vil bruke mer av bompengene på ny t-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Derfor vil Oslo bystyre reforhandle Oslopakke 3.

T-banen

TRANGT OM PLASSEN: En ny t-banetunnel under Oslo sentrum vil tredoble kapasiteten i t-banenettet.

Foto: Dina Johnsen / NRK

– Ny t-banetunnel er det viktigste samferdselsprosjektet i Oslo-området, konstaterer Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsmann i bystyret, Abdullah Alsabeehg.

– Det vil tredoble kapasiteten i t-banenettet, og det er helt nødvendig for å møte befolkningsveksten, sier Alsabeehg.

Abdullah Alsabeehg

- Det er helt nødvendig å øke kapasiteten for å møte befolkningsveksten, sier Abdullah Alsabeehg (Ap).

Foto: Sturlason

Problemet er at det bare er satt av 500 millioner kroner til tunnelen i Oslopakke 3, den store vei- og kollektivpakken som sier hva inntektene fra bomringen skal brukes til fram til 2032. Hvor mye tunnelen vil koste er det ingen som vet, men 10-15 milliarder er trolig et svært forsiktig anslag.

Selv om regjeringen skulle stå ved Erna Solbergs valgløfte om 50 prosent statlig finansiering, mangler det enorme beløp. Og det er grunnen til at Oslo bystyre i dag ber om å reforhandle hele Oslopakke 3 og sier følgende:

«Målet mer en slik reforhandling er å sikre større andel av Oslopakke 3 til utvidelse av t-banenettet, herunder ny t-banetunnel.»

Fornebubane og Ahusbane

– Dette har vi bedt om lenge. Jeg er veldig glad for at et bredt flertall vil ta initiativ til en reforhandling der målet er å skaffe mer penger ikke bare til t-banetunnel, men også til Fornebubane og Ahusbane, sier SVs gruppeleder Marianne Borgen.

Hvor pengene skal tas fra, er det ingen som vil si noe konkret om.

– Men i mitt hode er det umulig å komme utenom at vi må ta penger fra veiprosjektene. For mye penger til vei er den store svakheten ved Oslopakke 3, sier Marianne Borgen.

Borgen

- For mye penger til vei er den store svakheten ved Oslopakke 3, sier SVs gruppeleder Marianne Borgen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi vil prioritere kollektivtrafikk fremfor vei. Arbeiderpartiet vil at kollektivandelen i Oslopakke 3 skal være høyere, supplerer Abdullah Alsabeehg.

Det i særklasse dyreste veiprosjektet i Oslo-området de neste årene er ny E18 gjennom Asker og Bærum til 40 milliarder kroner.

Vil slanke E18

I en uttalelse til E18-planene sier Oslo bystyre i dag at prosjektet må slankes betydelig.

Det er likevel begrenset hvor mye penger som kan hentes til ny t-banetunnel fra E18. Kun fem av E18-milliardene kommer fra Oslopakke 3, en liten andel i forhold til den totale prislappen på 40 milliarder. Nye bommer på E18 når veien står ferdig skal bidra mer brorparten.

– En slanking av E18 er noe vi må komme tilbake til under reforhandlingen, sier Abdullah Alsabeehg.

Det er grovt sett tre måter å skaffe mer penger til t-banetunnel på. Den ene er å ta penger fra andre prosjekter. Den andre er å skru opp prisen i bomringen, Den tredje er å forlenge bompengeperioden utover 2032.

– Det er for tidlig å si hvordan mer penger til t-banetunnel skal skaffes til veie, sier Venstres samferdelspolitiske talsmann Odd Einar Dørum.

– Historien om Oslopakke 3 forteller om en stor vilje til å bruke dette finansieringsopplegget til å sikre gode samferdselsløsninger, legger Dørum til.