Oslo Vei skylder 450 millioner kroner

I Skifteretten onsdag kom det fram at det konkursrammede selskapet Oslo Vei skylder over 450 millioner kroner.

Uelandsgate 85

Oslo Vei har leid lokaler i dette bygget. I Skifteretten onsdag ble det klart at konkursrammede selskapet skylder 450 millioner kroner.

Foto: NRK

Bostyrer Tom Hugo Ottesen

Bostyrer Tom Hugo Ottesen ser ikke vekk fra at kravene mot Oslo Vei kan komme på opp mot en halv milliard kroner.

Foto: Birger Kjølberg / NRK

Oslo Vei ble slått konkurs 7. desember i fjor, etter at byrådet sa nei til økonomisk krisehjelp.

Onsdag var det møte i Skifteretten, hvor det ble fremmet krav fra både underleverandører, banker og ansatte.

Bostyrer Tom Hugo Ottesen ser ikke vekk fra at kravene kan komme på opp mot en halv milliard kroner.

Mistenker korrupsjon

I juni i fjor kom det inn et anonymt tips om uregelmessigheter i Oslo Vei gjennom kommunens eget varslingssystem.

På bakgrunn av dette satte byrådets internrevisjon i gang en første granskning av selskapet i regi av revisjonsselskapet PwC.

Næringsbyråd Hallstein Bjercke har mistanke om korrupsjon i driften av det heleide kommunale selskapet og sier han vil til bunns i saken.

Hallstein Bjercke

Næringsbyråd Hallstein Bjercke bekreftet for NRK i desember at han mistenker navngitte personer i Oslo Vei for korrupsjon.

Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

– Kort sagt dreier det seg om sammenblanding av selskapets økonomiske interesser og personers økonomiske interesser, sa næringsbyråden til NRK 12. desember i fjor.

Han bekreftet samtidig at mistankene er knyttet til navngitte personer i Oslo Vei.

Oslo bystyre vedtok at Kommunerevisjonen skulle gjennomføre en full granskning av Oslo Vei, denne er ikke ferdig enda.

Verdier for 50 millioner kroner i boet

I boet er det så langt funnet verdier for 50 millioner kroner, men dette tallet kan øke til opp mot 80 millioner kroner dersom Oslo kommune betaler det de skylder.

I tillegg kan verdiene øke hvis boet får solgt Huken Pukkverk.

Tom Hugo Ottesen sier de ennå ikke har tatt stilling til om det er forhold ved driften av selskapet som skal anmeldes, så langt har de hatt nok å gjøre med å få oversikt over økonomien.

De ansatte har nå fremmet et pensjonskrav på 85 millioner kroner.