Oslo-ungdom debuterer senere enn resten av landet

– Jeg tror at på bygda er jenter ofte sammen med eldre gutter, så jentene føler et press til å ha sex tidlig, sier Gabriela Sinameye (16).

Samleie og sex

Bydel Frogner skiller seg ut med å være den bydelen hvor flest av ungdommen i Oslo har hatt samleie. Færrest har hatt samleie i Bydel Alna.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

43 prosent av ungdommene på videregående skole i Oslo har hatt samleie.

Det er lavere enn landsgjennomsnittet.

I resten av landet har flere jenter enn gutter på videregående hatt samleie. I Oslo er det motsatt.

– Dette er veldig overraskende funn. Vi lever jo på mange måter i et mer seksualisert samfunn, sier Anders Bakken, forsker ved NOVA.

Bakken er forfatter bak den ferske undersøkelsen Ung i Oslo, hvor disse tallene kommer frem.

Høy prestasjonsangst

Funnene stemmer godt overens med det Sex og samfunn opplever, sier assisterende daglig leder, Tore Holte Follestad.

– Det kommer færre ungdom under 16 år og spør om prevensjon enn tidligere.

Follestad sier de ofte erfarer ungdom som er bekymret, og at bekymringen går på hvordan de ser ut.

Tore Holte Follestad

Tore Holthe Follestad, assisterende daglig leder hos Sex og samfunn, sier det er flere positive sider ved at debutalderen utsettes. For eksempel mer kunnskap om beskyttelse.

Foto: Marit Gjellan

– Vi lever i et samfunn med fokus på sex og kropp, som gjør at ungdommen opplever presentasjonsangst knyttet til sex. Er kroppen min bra nok? Ser kjønnsorganet bra nok ut? Gjør jeg en god nok jobb i senga? Det er bekymringer vi opplever mye av hos oss.

Utforsker sex på andre måter

Sex og samfunn mener det er bra hvis de unge selv tar et aktivt valg om å vente med samleie.

– Det er mange fine ting med å vente med selve samleie. Det at debutalderen utsettes kan gi bedre grunnlag for å beskytte seg mot infeksjoner, graviditet og mot å gjøre noe man ikke har lyst til, sier Follestad.

Han tror at ungdommen heller utforsker seksualitet på andre måter som ved munnsex, fingre noen, eller bli onanert av en annen person.

– Når ungdommen kommer til oss og ønsker smittesjekk, ser vi nå at de ønsker å ta prøver fra andre steder på kroppen enn i skjeden og penis. For eksempel halsen.

Har tidligere sex på vestkanten

I Oslo er det flere gutter enn jenter som har hatt samleie, noe som er det motsatte av ellers i landet.

– Noe av grunnen til dette er at det er langt flere ungdom med innvandrerbakgrunn i Oslo, og de debuterer senere. Både gutter og jenter, men spesielt jenter, sier Bakken.

Forskjellene er relativt store både mellom bydelene og mellom vest og øst.

Ungdom om seksuell debut

Gabriela Sinameye (16) tror gutter debuterer før jenter fordi gutter er mer rastløse og mer desperate.

Foto: Synne Hetland / NRK

– Det bor flere utlendinger på østkanten, og veldig mange av de er muslimer eller kommer fra religioner hvor det er viktig å ikke ha samleie før ekteskap. De respekterer kanskje mer det foreldrene tenker, sier Gabriela Sinameye (16) når vi spør henne om hvorfor vestkanten debuterer før østkanten.

Myter om sexdebut

Ungdommen selv tror debutalderen er mye lavere enn hva undersøkelsen viser.

– Kanskje rundt 15- års alderen? sier Sinameye.

Axel Halvorsen (18) tror at ungdommen debuterer veldig tidlig. Han tipper første videregående, når man er 16 år.

Ungdom om seksuell debut

Axel Halvorsen (18) sier han tror debutalderen er veldig tidlig. Han tipper første videregående.

Foto: Synne Hetland / NRK

– Jeg tror det er fordi i dag kan man mye mer om sex enn hva man gjorde før, og da har man mer kontroll, sier Halvorsen.

Debutalderen går opp

Men debutalderen er slett ikke så ung som ungdommen tipper. Den seksuelle debutalderen går nemlig opp, ikke bare i Oslo, men i hele landet, viser undersøkelsen.

Ikke i noen av de tidligere målingene er det så få av ungdommene i førsteklasse på videregående som har hatt samleie.

Dette gjelder både gutter og jenter.

Forskeren bak undersøkelsen har ikke et konkret svar på hvorfor det er sånn.

– Denne undersøkelsen har kartlagt mange forskjellige temaer, og det har vært vanskelig å gå inn i hvert enkelt tema for å finne gode forklaringer. Vi håper at vi kan forske videre på dette, avslutter Bakken.