Hopp til innhold

– Oslo har helt klart omdømmeutfordringer

Oslo taper anseelse i forhold til andre storbyer. En ny undersøkelse fra Virke viser at gapet mellom virkeligheten og Oslos rykte er stort.

Bjørvika, Oslo

FÅ VIL FLYTTE HIT: Oslo, her representert ved Barcode i Bjørvika, kommer dårlig ut i en fersk undersøkelse.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Egentlig kan få tenke seg å flytte til Oslo, få studenter har lyst til å studere her, folk sier de vil jobbe et annet sted, og Oslo-regionen er et dårlig sted å vokse opp.

Virkes omdømmeundersøkelse for Oslo-regionen som publiseres i dag, tegner et nokså dystert bilde. Hovedstadsregionens anseelse er blitt dårligere på flere områder.

– Undersøkelsen viser helt klart at Oslo-regionen har omdømmeutfordringer. Veldig mange av de sterke sidene og flatterende egenskapene er i betydelig grad underkommunisert, sier samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersen.

Les hele rapporten her: Omdømmebarometeret: Oslo

Direktør i Virke Harald J. Andersen

OPPSIKTSVEKKENDE: Samfunnspolitisk direktør i Virke, Harald J. Andersen mener at Oslos omdømme ikke samsvarer med virkeligheten.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

– Oppsiktsvekkende resultater

Bare 29 prosent av dem som ikke bor i Oslo-regionen svarer at de kan tenke seg å bo her og bare 33 prosent av dem som ikke bor i Oslo kan tenke seg å jobbe her. Og når det gjelder å være attraktiv som arbeidssted kommer Oslo dårligst ut av alle regionene.

– Det er på mange måter litt oppsiktsvekkende resultater, sier Andersen.

Stavanger-regionen er mer spennende for arbeidstakere enn Oslo, viser undersøkelsen.

– Disse attraktivitetsfunnene stemmer ikke helt med de faktiske realitetene. Selv om Oslo oppfattes som lite attraktivt å flytte til, arbeide i og studere i, så viser historien at Oslo vokser raskere enn de andre storbyene, sier Andersen.

Når folk blir spurt om hvilke næringer Oslo-regionen har, trekker de fleste fram offentlig sektor. Dette til tross for at andelen som jobber i offentlig sektor i Oslo er lavere enn i andre regioner.

– I virkeligheten er Oslo også byen som i størst grad vinner kampen om «gull-innbyggerne», mennesker mellom 20 og 40 år med høyere utdanning, sier Andersen.

LES OGSÅ: Norges omdømme i fritt fall (Ytring)

Oslos store utfordring

Også på studiefronten kommer Oslo dårlig ut. Bare 30 prosent sier de kunne tenke seg å studere i regionen. Her er Trondheim på topp foran Bergen og Oslo. Stavanger oppleves som minst attraktiv.

– Trondheim og Bergen oppfattes å ha et bredere og mer attraktivt studietilbud enn det Oslo har, og det stemmer nok ikke med realitetene, sier Andersen.

Hva som er årsaken til at Oslo-regionen kommer så dårlig ut i omdømmeundersøkelsen, vet han ikke.

– Det blir bare spekulasjoner, men det er kanskje sånn at Oslo oppfattes som et sted for statsmakten og at aversjonen mot statsmakten øker jo lenger vekk man kommer fra den. Det trekket ser man i alle land, sier Andersen, som mener Oslo har større utfordringer enn omdømmet.

– Oslos store utfordring er den manglende nasjonalpolitiske forståelsen av viktigheten av en vekstkraftig hovedstadsregion. Det er viktig for et vekstkraftig Norge, sier Andersen.

Folk trives i Oslo

I Oslo kommunes egen undersøkelse av hvordan folk trives i byen, svarer 8 av

10 at de er svært godt fornøyd med å bo i Oslo og trives i Oslo.

Derfor mener finansbyråd Eirik Lae Solberg at det først og fremst er Oslofolk selv som må kjempe mer for byens ry.

– Jeg tror innbyggerne i Oslo er de beste ambassadørene for de kvalitetene byen har, og som gjør at vi alle sammen trives og har lyst til å bo her.