Hopp til innhold

Oslo-sykehus på høring

De nye sykehusene på Gaustad og Aker er nå lagt ut på høring. Det er Helse- og omsorgsdepartementet som legger de omstridte planene ut til såkalt offentlig ettersyn på vegne av Kommunaldepartementet.

1. april besluttet regjeringen å overkjøre Oslo kommune og tvinge planene gjennom ved såkalt statlig regulering.

Planene innebærer at Ullevål sykehus legges ned. Dette har i lang tid møtt motstand både i fagmiljøer, blant fagforeningene og i Oslo kommune.

Kritikken har også handlet om at særlig det nye sykehuset på Gaustad blir for stort og dominerende.

I høringsbrevet skriver Helsedepartementet at nye sykehusbygg mellom dagens Rikshospital og gamle Gaustad sykehus er justert for å møte protestene fra Riksantikvaren.

Nytt sykehusbygg sørvest for dagens Rikshospital er justert for å redusere nær- og fjernvirkning, heter det videre. Høringsfristen er 8. juli.