Hopp til innhold

Bjølsen og Marienlyst på mobbe-toppen

Hver tredje elev på skolene Bjølsen og Marienlyst i Oslo opplever at de har blitt mobbet på skolen de siste månedene.

Bjølsen skole

Rektor på Bjølsen skole innrømmer at de ikke har vært flinke nok til å hindre mobbing. På denne skolen har hver tredje elev opplevd å ha blitt mobbet.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

En rangering Dagbladet har gjort, basert på tall fra elevundersøkelsen, viser at skolene Marienlyst og Bjølsen topper mobbestatistikken blant syvendeklasser i landet.

380183 elever fra 7. og 10. trinn, samt første klasse på videregående, har svart på spørsmål om mobbing. Nærmere 2000 skoler er rangert.

– Overraskende

Rektor Arild Lillehagen ved Bjølsen skole sier de visste at det var elever som hadde en uenighet mellom seg og der det var elever som følte seg utilpass i en skolesituasjon, men sier samtidig at tallene var overraskende.

Arild Lillehagen

Rektor på Bjølsen skole, Arild Lillehagen.

Foto: Anniken Mihle / NRK

Han innrømmer at de ikke har vært flinke nok til å hindre mobbing og sier at det største problemet ved skolen er at barna kaller hverandre stygge ord.

– De bruker ord mot hverandre som de kanskje ikke helt skjønner rekkevidden av og som vil være særlig sårende, sier Lillehagen.

– Der har vi et arbeid å gjøre både vi som skole, men også i et samarbeid med hjemmene i forhold til å regulere den ordbruken.

– Skremmende

Rektor ved Marienlyst skole Leif Bjarne Ersnes sier han synes det var skremmende å lese tallene.

– Vi tok det på største alvor og derfor tok vi tak i saken øyeblikkelig også.

Rektor ved Marienlyst skole Leif Bjarne Ersnes

Rektor ved Marienlyst skole Leif Bjarne Ersnes.

Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

Skolen har gått inn i tallene og funnet ut at det kun er gutter i syvende klasse som svarer at de føler seg mobbet. Ersnes sier det har tatt tak i problemet.

– Konkret har vi tatt et møte med elevrådet og involvert de elevene dette gjaldt. Vi har brukt den forebyggende planen vi har og fulgt de punktene der, sier han.

Oslo-skoler også på topp

Noen Oslo-skoler gjør det også svært bra i undersøkelsen.

På Skøyen, Godlia, Slemdal og Vålerenga skole har ingen elever svart at de føler seg mobbet.

I Akershus gjør Blystadlia og Kjeller skole det godt i undersøkelsen. Her har heller ingen av elevene svart at de har opplevd å bli mobbet.

Bekymringsfullt store forskjeller

Thomas Nordahl

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl.

Foto: Arvid Torsgard / NRK

Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl, ble overrasket over tallene og synes forskjellen mellom skolene i landet er veldig stor.

– Skolene som kommer dårlig ut her bør virkelig ta tallene på alvor.

Han mener at skolene bør utarbeide gode planer for hvordan de skal forholde seg til en slik situasjon og understreker at det er viktig at både elever og foreldre blir trodd.

– Man må drive et godt forebyggende arbeid og etablere et læringsmiljø der elevene får venner og der de har lærere de kan prate med og stole på. Og så er det viktig å ha tydelige normer og regler som fungerer, sier Nordahl.