Oslo skisenter risikerer bøter

Skianlegget på Grefsenkollen risikerer bøter etter at de har sprengt ut og hogd i anlegget uten lov. Skisenteret ligger i marka, og Plan- og bygningsetaten mener naturinngrepene er ulovlige.

Skisenteret

Det så ikke pent ut i skianlegget ved Trollvann og i Grefsenkollen tidligere i sommer. Alt dette ble gjort uten at skisenteret hadde søkt kommunen om lov.

– Det vi har gjort er nødvendig vedlikehold. Bakkene ville ellers både blitt vasket ut og grodd igjen, sier daglig leder i skisenteret Peer Bakke.

Plan- og bygningsetaten er av en annen oppfatning.

– Etter vår oppfatning er dette søknadspliktig arbeid som har blitt utført, sier seksjonsleder Astrid Myhra.

De har sendt brev til skisenteret der de truer med tvangsmulkt og overtredelsesgebyr for naturinngrepene.

– Ulovlig

– Markaloven setter strenge regler for hva man kan gjøre. Det kan se ut som skisenteret gjorde mer enn ren vedlikehold, sier Myrha.

Skisenteret i Grefsenkollen får mulighet til å forklare seg, og søke kommunen om lov til å gjøre de arbeidene de allerede har gjort.

– Hvis det viser seg at skisenteret ikke får et ja, så vil vi rette pålegg mot Oslo skisenter, sier seksjonslederen.

Kan få bot

Det er umulig å kunne rette opp det som allerede har blitt gjort. Sprengte steinrabber og hogde trær lar seg ikke stable på plass igjen.

Dermed kan bot bli utfallet.

– Vi har ikke gjort dette for å ødelegge for noen eller herje med naturen. Vi har utelukkende gjort det for å få et bedre fritidstilbud i området, sier daglig leder for skisenteret.

– Og jeg er rimelig sikker på at vi og Plan- og bygningsetaten skal finne ut av det her, legger han til.

Oslo skisenter

Slik så det ut tidligere i sommer.