Hopp til innhold

Oslo skal bli lettere tilgjengelig for alle

Oslo kommune setter av 125 millioner kroner til universell utforming i budsjettet for neste år.

Det er mer enn en tredobling siden 2018.

Handlingsplanen skal sørge for at Oslo blir mer tilgjengelig for funksjonshemmede. Det skal bli mulig for alle å bruke tjenester som trikk og butikk, uavhengig av funksjonsevne.

Bystyret vedtok Strategi for universell utforming i april 2022 med en målsetting om at Oslo skal være universelt utformet i 2030.