Oslo S synker mer enn Venezia

Byggearbeider i Bjørvika fører til at Oslo S synker. Mens Venezia har sunket rundt 23 centimeter på 100 år, har Oslo S sunket 5,5 centimeter på bare ett.

Bjørvika i Oslo

Under Oslo S er det mellom 20 og 80 meter til fast fjell. Det vil si at det er en del løsmasse som har mulighet til å flytte på seg.

Foto: Lise Åserud / SCANPIX / Scanpix

Arbeidene i Bjørvika fører til at Oslo S synker. Dermed har jernbane- og trikkespor flyttet på seg, vegger har sprukket og fundamenter til kontaktledninger har blitt forskjøvet, skriver Dagsavisen.

En viktig årsak til setningsskadene er oppføringen av Operakvartalet, helt inn til Oslo S.

Løsmasse flytter seg

Arkeologisk funn i Oslo - med skyskraperne i bakgrunnen

Riving og bygging har preget Bjørvika de siste årene.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Under Oslo S er det mellom 20 og 80 meter til fast fjell. Det vil si at det er en del løsmasse som har mulighet til å flytte på seg.

– At grunnen synker kommer av at når man bygger et sted så vil massene flytte litt på seg, som følge av groper og kjelleranlegget under, sier overingeniør i Jernbaneverket, Thomas Aarskog.

Så langt har forskyvningene ført til noe merarbeid for Jernbaneverket.

– Vi må ha programmer for å måle hvordan setningsutviklingen foregår. Vi har måttet justere sporet litt med en pakkmaskin og kjøre målevognen vår litt oftere enn før, sier Aarskog.

Kontinuerlige målinger

Utbyggeren har engasjert geoteknikere som har satt opp 18 målepunkter på skinnegangen og på en del av fundamentet til kontaktledningsmassene.

Målingene startet 30. juni i fjor. Fram til 11. juli i år hadde grunnen sunket med 5, 5 centimeter, og siden da har grunnen sunket ytterligere noe.

Likevel mener Aarskog at de har kontroll på situasjonen.

– Vi kan aldri gardere oss 100 prosent, men så langt har det ikke vært noen feil på Oslo S som har noe med utbygginga å gjøre. Men det skal ikke mye bevegelse til for at man får litt feil på jernbaneinfrastrukturen. Derfor følger vi så mye med som vi gjør, sier Aarskog.

Og selv om tog- og trikkeskinner har blitt noe forskjøvet, mener Aarskog man ikke har noe å frykte.

Kan bli verre

Aarskog vet likevel ikke når grunnen vil slutte å bevege seg. Og byggearbeidene i området er langt fra ferdige.

Postterminalen skal rives og både Gjensidige og NSB skal få nye hovedkvarter i området.

Barcode light - oversikt

Den omdiskuterte barcode er en del av den massive utbyggingen i Bjørvika ved Oslo S.

Foto: Illustrasjon: Plan- og bygningsetaten/Placebo Effects


Byggingen av ny gangbro over sporområdet, nytt fundament til veibro og etableringen av nytt avløpssystem har skapt endringer i sementeringen.

Administrerende direktør Paul E. Lødøen i utbyggerselskapet Oslo S Utvikling.

Paul E. Lødøen, Oslo S Utvikling

Foto: osu.no

Dermed kan det ikke garanteres at Oslo S ikke synker mer i årene framover.

– Ikke dramatisk

Administrerende direktør i Oslo S Utvikling, Paul E. Lødøen, sier til Dagsavisen at det overhodet ikke er noe dramatisk ved setningsskadene på Oslo S.

Han mener at grunnen kan synke veldig mye mer enn nå før det er grunn til å slå alarm.