Oslo politidistrikt ber om midlertidig bevæpning

Oslo politidistrikt bekrefter i kveld til NRK at de har bedt om midlertidlig bevæpning av politiet i hovedstaden.

Politi med skytevåpen på hofta

Denne uka fikk flyplassen på Gardermoen midlertidig bevæpning i tre måneder. Nå har Oslo politidistrikt søkt om å få bevæpne byen i vinter.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Vi bekrefter at vi har sendt en anmodning om midlertidig bevæpning. Men ønsker ikke å gå i detaljer, skriver pressesjef i Oslo politidistrikt Unni Grøndal i en melding til NRK fredag kveld.

Det er dermed ikke kjent om ønsket om bevæpning gjelder alle politistyrkene og om det gjelder hele politidistriktet eller bare noen områder av det.

Oslo politidistrikt vil ikke si noe om hvilket svar de har fått fra Politidirektoratet.

Torsdag denne uka ga Justis- og beredskapsdepartementet samtykke til bevæpning på Oslo Lufthavn og justistminister Per-Willy Amundsen sa at politiet på Norges største flyplass skal bære våpen på hofta av beredskapshensyn.

Departementets samtykke var basert på PSTs generelle trusselvurdering og Øst politidistrikts egen risiko- og sårbarhetsanalyse.

Amundsen bekrefter ny bevæpningssøknad

Fredag kveld bekrefter Justis- og beredskapsdepartementet at de har fått en søknad om å tillate bevæpning av et større område i Oslo politidistrikt.

Per Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen, justis- og beredskapsminister (FrP).

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– Departementet har mottatt ytterligere anmodning om samtykke til midlertidig bevæpning som behandles i ordinære prosesser. Vi har ingen kommentarer utover dette, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (FrP)

Av dokumenter kommer det frem at oslopolitiet ba om et møte med PST om bevæpning 29. september. NRK har ikke fått innsyn i dette dokumentet, og heller ikke fem andre dokumenter, sendt i perioden 15. september til 2. november, som omhandler bevæpning av oslopolitiet.

Den midlertidige bevæpningen av Oslo Lufthavn gjelder i første omgang en periode på tre måneder. Bevæpnings-perioden kan forlenges i åtte uker av gangen.

Justisministeren vil prøve å forandre Politiloven for å senke terskelen for å innføre permanent bevæpning på utsatte steder. Tidligere denne uka sa Per-Willy Amundsen at han håper å kunne innføre mer permanent bevæpning raskere.

– Jeg har igangsatt et arbeid for å gjøre endringer i Politiloven, sånn at vi raskere kan innføre punktbevæpning. Da gjelder det også bevæpning av mer permanent karakter.