Oslo på europatoppen i amfetaminbruk

Kun Tsjekkia og Slovakia slår Norge på amfetaminbruk, og MDMA-bruken er tredoblet siden 2012, viser prøver fra avløpsvannet.

Amfetaminbruken i Oslo er høy sammenlignet med andre europeiske storbyer.

Foto: Jon Eeg / NTB scanpix

I en stor europeisk undersøkelse blir kloakk- og avløpsvann fra til sammen 49 millioner mennesker i 56 byer undersøkt for spor etter fire ulovlige stoffer: MDMA/ecstasy, kokain, amfetamin og metamfetamin. Nå er tallene for 2017 klare.

Ifølge Malcolm Reid, forskningsleder ved Norsk institutt for vannforskning, bekrefter funnene de trendene man har sett de siste årene: Oslo ligger høyt i amfetaminbruk, og MDMA-bruken har eksplodert. Kokainbruken har gått svakt opp siden 2008.

– Metamfetaminbruken har hatt gått ned, men amfetamin øker noe. Sett sammen viser bruk av amfetaminer en svak nedgang i fjor, sier Reid, som har stått for det norske bidraget av undersøkelsen.

Storbytallene som ble publisert i dag gjelder prøver fra kun én uke i 2017. Ser vi på snittet av målingene er altså Oslo helt i toppen, selv om tallene gikk noe ned i fjor. Ettersom undersøkelsene tar kun for seg én uke av gangen, kan målingene ha store variasjoner.

MDMA-eksplosjon

Prøvene bekrefter trenden som har vært godt kjent, at bruken av festdopet MDMA har eksplodert de siste 10 årene, med en tredobling siden 2012.

– MDMA-bruk har hatt en betydelig økning siden 2008. Når vi ser på alle dataene er bruken stort sett stabil de siste årene, sier Reid.

Reid forteller at MDMA kan være vanskelig å måle, fordi bruken svinger mye. I festtider, som i russetiden og på nyttårsaften, kan bruken hoppe. Men de siste årene har forskere sett jevnt høye nivåer over hele året.

Reed sier at funnene stemmer godt overens tall på narkotikabeslag i Oslo.

Ulike metoder

Prøvene tas fra urin i vann fra husholdninger og bygg i byene, som dusjvann, vaskemaskinvann og kloakkvann. Metoden kan si mye om mengden av bruk, men ikke hvor ofte stoffene brukes, eller hvilke befolkningstyper som bruker narkotika.

Når man ser på andre metoder for å måle narkotikabruk, kan det virke som amfetaminbruken er på vei ned, ifølge Ellen J. Amundsen, forsker ved Folkehelseinsituttet.

Dette inkluderer blant annet antall beslag, funn ved obduksjoner og antall pasienter i rusbehandling. Amundsen understreker at slike tall er usikre.

– Det usikkert om de siste års endring vil fortsette. Men det ser ut til å ha vært en nedgang i bruk av amfetaminer, sier Amundsen.

NRK meldte tidligere at Oslo ligger bak Praha og Bratislava på amfetaminbruk. Dette var upresist og er nå endret til å gjelde tall på nasjonalt nivå.