Hopp til innhold

Hvert år dør 185 Oslo-borgere for tidlig på grunn av svevestøv

For første gang har forskere tallfestet hvordan luftforurensningen påvirker helsa til hovedstadens innbyggere.

Harald Eide

HAR KOLS: Harald Eide (70) har KOLS. På kalde og fuktige vinterdager har han problemer med å gå ut. Han er avhengig av fire ulike medisiner for å takle hverdagen.

Foto: Nina Didriksen / NRK

– Jeg føler at jeg ikke får puste, særlig når jeg setter meg ned eller lener meg fremover, sier Harald Eide (70), som bor på Manglerud i Oslo.

Eide har luftveissykdommen KOLS. På kalde og fuktige vinterdager har han problemer med å gå ut. Han er avhengig av trening og medisiner for å holde sykdommen i sjakk.

– Noen dager er det likevel ille. Det er nok kombinasjonen av fuktig luft og eksos, sier Eide til NRK.

Svevestøv er synderen

Harald Eide er ikke alene om å slite med helsa. Det er for lengst slått fast at Oslo-lufta er forurenset og skadelig. Nå har forskere fra Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra Statens vegvesen, regnet ut hvor mange forurensningen rammer.

– Hvert år dør 185 mennesker i hovedstaden for tidlig på grunn av svevestøv, sier avdelingsdirektør Per Schwarze ved Folkehelseinstituttet.

– De dør tidligere enn de ellers ville ha gjort, hvis de ikke hadde blitt utsatt for luftforurensning. De fleste dør da av en forverring av eksisterende sykdom, som hjerte- og karsykdommer eller lungeplager.

Harald Eide

Harald Eide (70) er avhengig av trening og medisiner for å holde sykdommen i sjakk.

Foto: Nina Didriksen / NRK

Mister 1753 friske leveår

Dette er første gang forskerne har tallfestet hvor mange som dør eller plages av den dårlige lufta i Oslo. Årlig mister Oslo-folk til sammen 1753 friske leveår som følge av forurensningen, viser beregningene.

– Vi har gjort beregninger på svevestøv. Svevestøv kommer fra for eksempel dieselbiler og støv som virvles opp som følge av slitasje på veiene, sier Schwarze.

Selv om forskerne ikke har sett på hvilke tiltak som kreves, har avdelingsdirektøren likevel en klar oppfatning av hva som må til for å redusere helsefaren ved luftforurensning:

– Vi håper at det etter hvert blir en nedgang i nivåene av luftforurensing. Både på vedfyringssiden og på trafikksiden kan man iverksette tiltak, sier Schwarze til NRK.