Oslo-leger vil ikke til Ahus

Hver tredje Oslo-lege som frivillig søkte og fikk jobb ved Ahus før årsskiftet, har takket nei til tilbudet.

Ahus

Tar man med pleiepersonell og øvrig personell, har hver fjerde Oslo-ansatt som fikk tilbud fra Ahus, sagt nei.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– Vi hadde forventet en langt større tilgang til personell fra Oslo universitetssykehus. Dette har skapt en kinkig situasjon for oss, sier HR-direktør ved Ahus, Jan Inge Pettersen, til Dagens Næringsliv.

Ahus mangler blant annet radiologer, mage- og nyreeksperter og intensivsykepleiere, men Oslo-ansatte har rett og slett ikke vært interesserte i jobbene.

Hver fjerde sa nei

Tar man med pleiepersonell og øvrig personell, har hver fjerde Oslo-ansatt som fikk tilbud fra Ahus, sagt nei.

Sykehuset har fylt de manglende stillingene med personell fra blant annet Sverige, Danmark og Tyskland samt andre deler av Østlandet.

I tillegg har vi i stor grad foretatt interne opprykk på et tidligere tidspunkt enn vi ellers ville ha gjort, og brukt opp det meste av buffersonen vår med vikarer, sier Pettersen.

Ahus fikk fra 1. januar i år pasientgrunnlaget utvidet med 160.000 Oslo-pasienter på grunn av omorganiseringen av sykehusene i Oslo.