Oslo vil ikke gi en krone til sommerhopping i Kollen

Skiforbundet tilbyr seg å skaffe penger til hele plast-utbyggingen i Holmenkollen. Oslo kommune vil likevel ikke gi grønt lys for sommerhopping.

Kollasje av to bilder som viser Holmenkollen med og uten plastdekke.

PENERE: Skiforbundet og Kollenhopp mener også at plast i i unnarennet vil forskjønne anlegget i Holmenkollen.

Illustrasjon: Geir Olsen / NTB/Skiforbundet, avd. hopp

Dermed er skimiljøets gamle drøm om å lage folkefest i Kollen også sommerstid fortsatt fjern.

– Hver krone som skal gå til idrett og anlegg for idrett, bruker vi på breddeidrett.

Det er den krystallklare beskjeden fra Oslos kultur- og idrettsbyråd Omar Samy Gamal (SV).

Plasthopping i en storbakke er ikke breddeidrett.

Da hjelper det ikke at Norges Skiforbund og Kollenhopp har laget en skisse til ekstern finansiering av Kollen-plasten ved hjelp av nasjonalanleggsmidler og private givere.

Anleggseier Oslo kommune vil fortsatt ikke gi grønt lys.

Må ta all risiko

Striden står først og fremst om hvem som skal betale for planleggingen.

Før utbyggingen kan starte, må alt planlegges i detalj. Ifølge Skiforbundet vil det såkalte forprosjektet koste mellom to og tre millioner kroner å lage. Først når det er ferdig, kan Oslo bystyre gi klarsignal for å gå videre.

NSF mener at det er naturlig at Oslo kommune betaler forprosjektet. Helt uaktuelt, ifølge idrettsbyråden.

Omar Samy Gamal på Youngstorget

IDRETTSBYRÅD: Omar Samy Gamal.

Foto: Johanna Hauge / NRK

– Hvis aktørene ønsker å betale kommunen for å gjennomføre prosjektet og plassere plast i bakken, så er vi positive til det.

– Men da må man ta hele kostnaden, både forprosjekt og også risikoen hvis det blir dyrere enn det man først hadde antatt, sier Omar Samy Gamal.

30 millioner for plasten

Tilløpet i Holmenkollen er allerede tilrettelagt for sommerhopping med isspor. Det eneste som mangler er noe å lande på, ifølge Skiforbundet og Kollenhopp.

De mener plasten vil koste 30 millioner kroner å legge. Oslo kommune sår tvil om kostnadsanslaget.

Foreløpige vurderinger som Oslobygg (tidl. Kultur- og idrettsbygg) har gjort av det innsendte forslaget indikerer at beløpet er noe lavt.

Brev fra Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet

Spleiselag

Tilrettelegging for sommerhopping lå inne i planene for den nye storbakken før VM i 2011. Plasten ble skrelt bort da Kollen-utbyggingen sprakk så det sang og endte på 1,8 milliarder kroner.

Skiforbundet og Kollenhopp har jobbet med saken siden og la fram sin finansieringsplan for Oslo kommune i høst.

Pressetreff og verdenscup-arrangementer

SKIPRESIDENT: Erik Røste.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Vi håper på nasjonalanleggsmidler gjennom Kulturdepartementet, sier president i Norges Skiforbund, Erik Røste, til NRK.

– Så ønsker vi å prøve å få til et spleiselag, som vi har god erfaring med andre steder, blant annet i Hafjell, hvor vi har satt opp et nytt arenabygg. Der har sponsorer, stiftelser og andre vært med og bidratt til finansieringen.

Avhengig av Oslo

Røste erkjenner at pengene ikke er på plass.

– Det har vært samtaler. Men det er Oslo kommune som er anleggseier. Vi er avhengig av et grønt lys fra Oslo kommune før vi kan sette i gang.

Kan det bli aktuelt å få private midler også inn i forprosjektet?

– Det vi i første omgang ber om, er at vi setter oss ned og diskuterer et forprosjekt sammen med Kulturdepartementet og Oslo kommune.

– Vi er helt avhengig av at Oslo kommune vil være med å utrede et forprosjekt. Det er de som må gi et klarsignal for om vi skal få lov til å bygge ut plasten i Holmenkollen, sier Erik Røste.

Holmenkollen storbakken uten snø høst

IKKE PLAST: Holmenkollbakken er en av tre storbakker i verdenscupsirkuset uten mulighet for plasthopping. De to andre er Engelberg og Willingen.

Foto: Olav Juven / NRK

Reagerer med undring

Skipresidenten uttrykker seg dermed noe mer diplomatisk enn det han gjorde i et brev til Oslo kommune i slutten av oktober.

Vi reagerer derfor med undring på Oslo kommunes holdning til utvikling av Nasjonalanlegget

Brev fra Norges Skiforbund og Kollenhopp

For hoppeliten handler plast i Holmenkollen om å kunne forberede seg best mulig til vintersesongen. I NRK Sport sist mandag fortvilte landslaget om manglende treningsmuligheter i storbakker.

Midtstubakken i Oslo har blitt flittig brukt av hopperne i sommer - og kanskje litt for mye. For normalbakken er den eneste hoppbakken i Norge de har kunne hoppe i - noe som er lite optimalt i en sesong full av storbakkerenn.

Midtstubakken i Oslo har blitt flittig brukt av hopperne i sommer - og kanskje litt for mye. For normalbakken er den eneste hoppbakken i Norge de har kunnet hoppe i - noe som er lite optimalt i en sesong full av storbakkerenn.

Skihopping og zipline

Men Skiforbundet og Kollenhopp mener at plast i Holmenkollen vil bety mye mer enn at en håndfull elitehoppere får en treningsbakke. Overfor Oslo kommune frister de blant annet med dette.

  • En attraktiv arena for store internasjonale arrangement i skihopping og kombinert hele året.

  • En enda større turistattraksjon enn i dag.

  • Spennende opplevelser som rafting med flåter ned unnarennet og skihopping og zipline i parallell.

– Vi tror det er en vinn-vinn-situasjon for alle, sier Erik Røste.

– Holmenkollen er allerede en stor turistattraksjon, sier Omar Samy Gamal.

Høyre vil ha sankthanshopping

– Dette forslaget kan ikke stanse med sur brevveksling mellom byråden og Skiforbundet, sier Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Anne Haabeth Rygg.

Hun synes plastforslaget er en god idé og mener partene må sette seg ned og snakke sammen.

– Kollen er et nasjonalt ikon og vår største turistattraksjon. Dette må det være mulig å komme videre med.

– Har Høyre tre millioner kroner til forprosjektet?

– Vi er opptatt av at byrådet setter seg ned og prater med Skiforbundet og Kollenhopp og prøver å finne løsninger på dette.

– Tenk deg sankthanshopprenn i Kollen, da, hvor man sitter uten å bli kald i ræva på tribunen, sier Rygg.