Hopp til innhold

Du kan få 12.000 kroner i bot for å kaste søpla i feil pose

Å slurve med kildesorteringen kan koste Oslo-folk dyrt.

Fotoshoot m Los

SØPPEL: Hvis du bommer på fargesystemet i kjøkkenskuffen, kan du få en klekkelig bot.

Foto: Oslo kommune

SØPPEL: Hvis du bommer på fargesystemet i kjøkkenskuffen, kan du få en klekkelig bot.

Foto: Oslo kommune

Matavfall i grønn pose. Plast i lilla pose. Restavfall i vanlig plastpose.

Så enkelt. Men også ganske vanskelig, har det vist seg.

Den siste avfallsanalysen til Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) i Oslo kommune ble gjort i fjor. For dem som er opptatt av kildesortering er resultatet nedslående.

Det meste kastes feil

Bare halvparten av matavfallet i søppelbeholderen havnet i grønne poser. Og kun 30 prosent av plastavfallet ble kastet i det som den gang var blå poser.

«Disse resultatene betyr at det er svært mye matavfall og plastemballasje igjen i restavfallet som burde ha blitt utsortert i grønne og blå poser, og som potensielt kunne ha gått til materialgjenvinning.»

Isopor og annet som blir slengt løst i beholderne går ikke fram av tallene.

12.230 kroner

Nå vil etaten ha muligheten til å straffe søppelsynderne økonomisk. Og de får støtte fra byrådet. Neste uke legger de fram forslag til ny renovasjonsforskrift for bystyret.

Her foreslår de å innføre et såkalt overtredelsesgebyr på inntil 12.230 kroner for brudd på reglene om kildesortering.

Ifølge byrådet skal det brukes «i tilfeller der krav i forskriften ikke overholdes, og det unnlates å rette opp i forholdet etter skriftlig påtale».

På kommunens nettsider kan du lese hvordan du skal kildesortere i Oslo.

Ikke over natta

Renovasjonsetaten har ingen planer om å begynne å skrive ut søppelbøter med det første.

– Vi tar det inn nå fordi forurensningsloven åpner for det. Det gjorde den ikke sist forskriften ble endret i 2012. Det betyr at vi har gebyret som en mulighet i framtida, sier juridisk rådgiver Mari Anne Brakestad.

Dermed mener de det ikke er noen stor endring.

Kommunikasjonsrådgiver Jørgen Bakke Fredriksen sier at etaten har anbefalt flere tiltak for å bedre kildesorteringen.

– Det er ikke bra nok, det er vi åpne på.

Det ene store grepet er å innføre en egen beholder for matavfall i stedet for en farget pose. Den andre er et sorteringsanlegg som kan åpne restavfallet og sortere ut plastavfallet

– Dette er langsiktige tiltak, i likhet med mulig bruk av overtredelsesgebyret. I det store og hele ser vi mer på gulrot enn pisk, sier Fredriksen.

Fotoshoot m Los

RIKTIG: Matavfall i grønn pose. Plast i lilla pose. Restavfall i vanlig plastpose.

Foto: Oslo Kommune

Ble stoppet for ti år siden

Søppelforskriften har ikke vært revidert siden i 2012, det året kildesortering ble innført over hele Oslo.

Allerede den gang ønsket etaten muligheten til å straffe søppelsyndere. Da fikk de ikke gjennomslag politisk.

Blant andre Obos var sterkt imot. De mente at forslaget smakte av kollektiv avstraffelse og at en bøteordning i praksis ble umulig å følge opp i borettslag og andre steder med felles avfallsbeholdere.

Obos sier i det samme i dag. De støtter ønsket om at folk skal bli flinkere, men mener at et gebyr er feil vei å gå.

Rammer uskyldige

– Dette vil typisk ramme et uskyldig flertall som er flinke til å sortere avfallet sitt, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skjennald.

– Styrene i borettslagene, som vanligvis ikke har egen vaktmester eller heltidsansatte, har heller ingen reell mulighet til å håndheve kildesorteringen utover å oppfordre beboerne til å følge reglene, sier han.

Mari Anne Brakestad i renovasjons- og gjenvinningsetaten sier at de er fullstendig innforstått med disse utfordringene. Hun gjentar at det ikke fins noen planer om å innføre gebyret i dag.

Derfor har de heller ikke vurdert hvordan en bøteordning skal håndheves.

Allerede i dag er det anledning til å gi bøter i grovere tilfeller.

Det gjelder hvis noen kaster søppel på en måte som er skjemmende eller miljøfarlig og dermed et brudd på forurensningsloven.